رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه مطبوعاتی با اعلام عمومی هویت خریدار کشت و صنعت مغان، این معامله را قطعی و تمام شده دانست.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

‌از زمان فروش سئوال‌برانگیز و پرسر و صدای شرکت کشت و صنعت مغان به عنوان بزرگترین و در عین حال پرافتخارترین عملکرد دولت در سال ۹۷ در زمینه واگذاری‌ها، تردید در شیوه “قیمت گذاری” ،”فقدان اهلیت خریدار” و ابهامات عدیده دیگر، ترجیع‌بند انتقادات و اعتراضات کارشناسان و افکار عمومی به این معامله بوده است.

با وجود تلاش های منتقدین برای به چالش کشیدن این معامله در روزهای نخست فروش، نه تنها نمایندگان استان اردبیل بلکه مسئولین ارشد اجرایی منجمله استاندار اردبیل به جای همراهی، موضع سکوت و بعضاً رویه حمایت از این واگذاری اتخاذ کردند اما به تدریج و با فشار افکار عمومی و نزدیک شدن زمان قطعیت انتقال این واگذاری به خریدار( واریز حصه نقدی ۱۰۰ میلیارد تومان)، مسئولان استان به مصداق( نوشداری پس از مرگ سهراب)، دیرهنگام، به یک باره و در چرخشی معنادار تغییر رفتار داده و این بار به عنوان مدعی خواستار شفافیت هر چه بیشتر این معامله شدند!؟

جالب این که نقطه تمرکز مسئولین استانی، ‌تشکیک و تردید در تنها یک موضوع( فقدان اهلیت) از چندین ابهام جدی این واگذاری بود که هفته های اخیر نه تنها درباره نتایج و خروجی احتمالی همین واکنش نیم بند به افکارعمومی توضیحی نداده اند بلکه بار دیگر نیز ظاهراً تغییر موضع داده و گویی ترجیح می‌دهند در این باره سکوت اختیار کنند.

سکوت تامل برانگیز مسئولین استان اردبیل در خصوص معامله کشت و صنعت مغان را چه بسا می توان تابعی از رفتار اخیر میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و موضع آشکار او در اعلام عمومی هویت خریدار جستجو کرد؛ به طوری که او تعمداً و با یک محاسبه دقیق و ترتیب دادن نشست مطبوعاتی و تغییر لحن ،تلاش کرد تا حامل این پیام باشد که دیگر این معامله قطعی و قانونی شده و قابل ابطال نیست!

وی گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه خریدار شرکت کشت و صنعت دشت مغان بوده که از طریق شرکت توسعه بازار سرمایه‌ تهران و تشکیل کنسرسیومی با حضور شرکت قند دزفول اقدام به خریداری۵۰-۵۰ این مجتمع کرده است.

جعفر سبحانی، مشاور مدیر عامل سازمان خصوصی سازی پیش از این و در مردادماه گفته بود که اعلام نام خریدار کشت و صنعت مغان تا زمان قطعیت معامله به طور رسمی منتشر نخواهد شد.

اینجاست که پیش بینی های قبلی تابناک اردبیل مبنی بر این که واکنش دیرهنگام مسئولین استانی و نمایندگان مجلس از قبیل به راه انداختن طرح تحقیق و تفحص و مکاتبات با رئیس جمهور و وزرا و …درباره این واگذاری، جز مصرف داخل استان عایدی نخواهد داشت، متاسفانه تحقق عینی یافته و با نهایت تاسف و تاثر باید این خبر بد را به مردم آذربایجان و اردبیل اعلام کنیم که کشت و صنعت مغان توسط دولت به فروشگاه رفاه و به ثمن بخس فروخته شد.

انتهای پیام/تابناک