این طرح هر پنج سال یک بار در کشور انجام می‌شود و درقالب آن اطلاعات مربوط به نوع سازه به کار رفته در ساختمان، عمر واحد مسکونی و نوع معماری برای اجرای طرح جامع مسکن روستایی جمع بندی می‌شود.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

فرهاد سبحانی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت آمارگیری از ویژگی‌های مسکن روستایی برگزار شد، با تبریک روز روستا اظهار کرد: چهارمین طرح آمارگیری از ویژگی‌های مسکن روستایی از ۲۱ مهر ماه تا ۲۱ آبان ماه در روستاهای استان اردبیل برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۴۰ نفر آمارگیر تخصصی در مدت یک ماه طرح را آغاز می‌کنند، افزود: در این آمارگیری اطلاعات واحد مسکونی از طریق مصاحبه مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی و تکمیل پرسشنامه طرح و اطلاعات آبادی از طریق صحبت با مطلعین محلی در آبادی و تکمیل پرسشنامه آبادی جمع‌آوری می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل با اشاره به اهداف کلی طرح عنوان کرد: از جمله اهداف این طرح شناخت ویژگی‌های کمی و کیفی واحدهای مسکونی تحت پوشش طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سطح استان‌ها است.

سبحانی عنوان کرد: از مهم ترین این شاخص های این طرح می توان به توسعه سیستم جامع زمان با ایجاد پایگاه اطلاعاتی، شناخت واقعیت موجود مسکن روستاها و روند تحولات در طول زمان و … اشاره کرد.

وی گفت: جمع آوری اطلاعات در زمینه امکانات عمومی و ویژگی های سکونتی از مهم‌ترین هدف‌های دیگر در این طرح است، البته در این طرح دامنه ای از اطلاعات بافت روستایی، تراکم و اسکلت بتنی، ویژگی های واحدهای مسکونی روستایی و وضعیت سند مالکیت و جمعیت خانوارهای ساکن هم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: اطلاعات جمع‌آوری شده در این طرح برای آبادی‌ها، در سطح استان و کشور برای کل واحدهای مسکونی در سطح شهرستان، استان و کل کشور و برای واحدهای مسکونی تحت پوشش طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سطح استان و کشور قابل ارائه است.

سبحانی یادآور شد: تمام آبادی‌های دارای سکنه (دائمی یا موسمی) دارای ۲۰ واحد مسکونی یا بیشتر و احدهای مسکونی این آبادی‌ها در سال ۹۷ جامعه آمارگیری این طرح را تشکیل می‌دهند.

 

انتهای پیام/