مصطفی جمشیدی:

کنشی که بهنام‌جو انجام داد و واکنشی که از سوی افکار عمومی دریافت کرد متناسب نبود و این عدم تناسب معلول ضعف مفرط بهنام‌جو و تیم تحت نظارتش در ایجاد ارتباط نزدیک، دو سویه، مستمر و موثر با افکار عمومی است. امری که به پاشنه آشیل آقای استاندار بدل شده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

داشتن ارتباط نزدیک و موثر با افکار عمومی جهت ارائه بیلان کار، گزارش دستاوردها و تشریح چالش‌ها و موانع پیش رو از مهمترین فاکتورهایی است که یک مدیر آن هم در سطح کلان نیاز مبرم به آن دارد و به نظر می‌رسد اکبر بهنام‌جو با گذشت یک سال از تصدی استانداری اردبیل، همچنان از داشتن این ارتباط محروم است؛ مساله‌ای که می‌تواند به پاشنه_آشیل آقای استاندار بدل شود.

با توجه به گستره و حجم انتظارات و مطالبات از مدیرانی که در سطح کلان فعالیت می‌کنند، یک سال زمان مناسبی برای برآورد کارنامه آنها نیست اما نگاهی گذرا به اقدامات اکبر بهنام‌جو در همین بازه زمانی و پیگیری‌ها و دستاوردهای دولت محلی، کارنامه وی را حداقل در سطح #قابل_قبول نشان می‌دهد. بهنام‌جو در قالب مدیری اجرایی قبای استانداری اردبیل را بر تن کرد و در چند بخش اقدامات موثری از خود نشان داد.

بی‌تردید  راه_آهن اردبیل، شاه‌بیت مطالبات مردم استان است و بهنام‌جو بدون ترس از سنگینی مفرط این مطالبه عمومی و دیرین، زیر بار آن رفت و در اظهاراتی شفاف وعده تکمیل آن تا سه سال آینده را داد. وی به وعده بسنده نکرد و با پشتیبانی نمایندگان استان در خانه ملت، نوید اختصاص #فاینانس داخلی ۷۵۰ میلیاردی را به مردم استان داد. امری که اخیرا محقق شد تا رویای راه‌آهن را ملموس و دست‌یافتنی سازد.

در جبهه دیگر، بهنام‌جو مهمترین لایحه دولت روحانی برای استان اردبیل را در کانون توجه خود قرار داد. لایحه‌ای که دو بار از مجلس بازگشته بود و اولین لغزش بهنام‌جو در این خصوص، بهره‌مندی از فرصت تاریخی #منطقه_آزاد را برای همیشه از دسترس اردبیلی‌ها دور می‌کرد. نماینده عالی دولت در استان با اهتمام و پیگیری مستمر، رایزنی‌های موثری با دولت ومجمع نمایندگان انجام داد و در نهایت بار منطقه آزاد را به سرمنزل مقصود رسانید.

آقای استاندار در حوزه گردشگری با شعار «زمستان بیدار» وارد گود شد و طرح‌های خود برای توسعه بیش از پیش گردشگری که صنعت سفید نامیده می‌شود به کار بست. بخشی از این اقدامات در آستانه تکمیل و بهره‌دهی هستند و برخی دیگر در بازه زمانی پیش‌رو نمود خواهند یافت.

اقدامات ذکر شده و بسیاری از اقدامات دیگر بهنام‌جو و تیم مدیریتی استان، تنها بخشی از ماجراست. روی دیگر سکه تصور و برداشت افکار_عمومی استان از اقدامات بهنام‌جوست بی‌پرده باید گفت که در طول یک سال گذشته بهنام‌جو نه با اقدامات موثر خود در خصوص پروژه راه‌آهن اردبیل و نه به جهت کسب امتیاز تاریخی منطقه آزاد برای استان به صدر اخبار رسمی و غیر رسمی فضاهای واقعی و مجازی استان راه نیافت.

آنچه که افکار عمومی از بهنام‌جو به خاطر سپرد خلف_وعده در نصب روزشمار پروژه راه‌آهن اردبیل در سطح شهر، کوتاهی_در الحاق چند شهر مرزی استان به لایحه منطقه آزاد اردبیل، دادن وعده بی‌حساب و کتاب در مورد ایجاد اشتغال برای ۲۰ هزار نفر در سال جاری و موارد مشابه دیگر بود که رنگ و لعابی جز سوء مدیریت و عدم اشراف وی به امور جاری استان نداشت.

کنشی که بهنام‌جو انجام داد و واکنشی که از سوی افکار عمومی دریافت کرد #متناسب نبود و این عدم تناسب معلول ضعف مفرط بهنام‌جو و تیم تحت نظارتش در ایجاد ارتباط نزدیک، دو سویه، مستمر و موثر با افکار عمومی است. امری که به پاشنه آشیل آقای استاندار بدل شده است.

نقطه ضعف استاندار فعلی، دقیقا نقطه قوت استاندار پیشین بود. مجید خدابخش در طول فعالیت خود در استانداری اردبیل نتوانست بسیاری از ایده‌های خود را عملی سازد. لایحه منطقه آزاد به تصویب نرسید، راه‌آهن اردبیل بدون کوچکترین تحرک، زیر سایه رکود زنگ می‌زد و چشم نخبگان استان از دیدن مگاپروژه‌های موعود عاجز بود؛ اما تحت همین شرایط نامناسب، مجید خدابخش توانسته بود افکار عمومی را اقناع کرده و تا روز آخر با خود همراه سازد. خدابخش کوچکترین دستاورد دولت محلی را در اسرع وقت و با بهترین شیوه به افکار عمومی  تزریق می‌کرد؛ زمانی که فوریت لایحه منطقه آزاد اردبیل، که یکی از هفت‌خوان تصویب لایحه بود، در مجلس تصویب شد، دیوار معابر منتهی به ساختمان استانداری اردبیل مملو از بنرهای تبریک برای آقای خدابخش بود و تشریح این موفقیت نزد افکار عمومی با سرعت و دقت دنبال می‌شد.

همین مورد را با تصویب نهایی لایحه منطقه آزاد اردبیل در ماه گذشته مقایسه کنید. افکار عمومی که می‌بایست شنل_افتخار بر دوش بهنام‌جو می‌انداخت، او را سیبل انتقادات هیجانی خود که رنگ و بوی قومی و طایفه‌ای داشت، قرار داد تا بار دیگر دولت محلی اسیر هجمه افکار عمومی که آبشخوری جز جریان‌های مسموم ندارد، شود. به نظر می‌رسد آقای استاندار در جشن یک سالگی حضور خود در اردبیل در قامت استاندار، باید چاره‌ای برای پاشنه آشیل خود بیندیشد.

انتهای پیام/