ساوالان خبر: معصومی گفت: 556 نفر زنبوردار با اشتغال زایی 666 نفر در سطح شهرستان مشگین شهر مشغول فعالیت هستند.

احمد معصومی با بیان اینکه هر ساله در سراسر کشور طرح امارگیری زنبور عسل با هدف دستیابی به اطلاعات صحیح آماری زنبور عسل اجرا می شود گفت: در سال جاری این طرح در شهرستان مشکین شهر با موفقیت اجرا شد و 556 نفر زنبوردار با اشتغال زایی 666 نفر در سطح شهرستان شناسایی شده است.

وی گفت: در این طرح آمار گیری نزدیک به 32 هزار کندو شمارش شده است که در سطح شهرستان ساکن هستند و پیش بینی می شد که با این تعداد کندو بیش از 500 تن عسل در این شهرستان برداشت شود و انتظار می رود به طور میانگین از هر کندو 16 کیلو در این شهرستان عسل برداشت شود.

به گزارش مشگين رسا، وی اظهار کرد: این آمار مربوط به کندوهایی است که اکنون در شهرستان مستقر هستند و آمار دقیقی از کندوهایی که به خارج از شهرستان انتقال یافته هنوز در دست نیست.