محسن پرستاری

خیلی طول نکشید که مسیر به ثمر نشستن وعده های انتخاباتی دولت روحانی خاکی شد و ناهموار.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

▪️چرا دولت دچار چنین اشتباهی می شود؟

بحبوحه انتخابات سال ۹۶، بیست و هفتم اردیبهشت ماه، اردبیل ورزشگاه شهید ایرج آسمانی، ساعت ۹ صبح. جایی که میرزا آقای میوه فروش از محله خاتم النببین عروجی داشت به ساختمان پاستور و دیدار با رئیس جمهور ایران. شخصی که در خواب نیز چنین رویایی را نداشت. بعدها مشخص شد که تنها برنده آن دیدار از جمع مردمان مشتاق فقط میرزآقا بود و همه بازنده اصلی این معرکه. البته صحبت از سیاسیون نیست که سهم آنها مشخص بود و جایگاهشان معلوم. روحانی در آن دیدار معروف و دیدارهای مشابهش وعده هایی را داد که انگار برایش سنگ بزرگی بود و معضل اصلی ایران.

واضح بود که برای به ثمر نشستن آن  بایستی تلاش کرد و از هیچ سعی و کوششی دریغ نکرد. اما طولی نکشید که مسیر به ثمر نشستن وعده های انتخاباتی دولت خاکی شد و ناهموار. تیر برجام که با تا بحال بر هدف ننشست و میوه ای نداد، دولت به ناگهان خواب عمیقی فرو رفت. این به مثابه آب سردی بود بر پیکره تیم و همراهانش. رئیس جمهوری که بر پایان شب سیه برنامه هایی چیده بود اما برنامه به یکباره نسخه اش را پیچید. در این اوضاع و احوال ناگهان دلار سیر صعودی به خود گرفت و تا مرز بیست هزار تومان پرواز کرد. باز منتقدان دولت تنها و تنها در بیمارستان آن هم به همت دفترچه بیمه سلامت نیمه خالی لیوان را نمی دیدند و از کارنامه اش دفاع می کردند. بودند جوانانی که بیش از سه و چهار دهه از عمرشان می گذشت بدون یک ماه سابقه بیمه که با آن امید به آینده داشته باشند اما دلخوش بودند که در امر بهداشت و بیمه لااقل دفترچه ای در اختیار دارند و شاید این تنها دلیل دفاع از کارنامه روحانی بود. تا اینکه به یکباره در سکوت خبری تدبیر و امید رنگ باخت. «حذف دفترچه بیمه سلامت از بهمن ماه امسال». سازمان بیمه سلامت اعلام کرد: دفترچه بیمه سلامت از بهمن امسال از چرخه ارائه خدمات درمانی سراسر کشور حذف می شود. تعبیر آخرین تیر بر پیکره نیمه جان تدبیر و امید. به یقین دولت روحانی با این اشتباه حتی اندک مدافعانش را نیز از دست خواهد داد و جان منتقدانش را فربه تر خواهد کرد.

انتهای پیام/