بازار اردبیل این روزها بدلیل بالا بودن ارزش مانت آذری در مقابل ریال ما مملو از خریداران ومسافران آذری است که چمدان چمدان جنس از مرزهای ما ودر مقابل چشم مسولان خارج می کنند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)


در حالی که گرانی های اخیر توان خرید مردم اردبیل را به حداقل رسانده اهالی جمهوری آذربایجان باسفر به اردبیل انبوهی از کالا واجناس فروشگاهها را خریداری وبه شهر ودیار خود می برند.
این شرایط در حالی رقم خورده که بازاریان اردبیل نیزبجای فروش محدود اجناس خود به مشتریان بومی تمایل دارنداجناس خود را به چندین برابر قیمت وگاه فله ای به آذری ها بفروشند.
بازار اردبیل این روزها بدلیل بالا بودن ارزش مانت آذری در مقابل ریال ما مملو از خریداران ومسافران آذری است که چمدان چمدان جنس از مرزهای ما ودر مقابل چشم مسولان خارج می کنند.
این در حالی است که در سالهای نه چندان دور مردم جمهوری آذربایجان به نان شب خود محتاج بودند اما امروز بدلیل ارزش پول ملی خودشان مقابل ریال ما در خرید اجناس ودارو ودرمان گوی سبقت را از اهالی اردبیل ربوده اند.

انتهای پیام/