هاشم مظفريساوالان خبر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: تعداد سرمایه‌گذاران خارجی جذب شده در استان اردبیل بیش از 10 مورد است که فعالیتشان را در استان اردبیل آغاز کردند.
هاشم مظفری در جلسه پنجره واحد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اردبیل اظهار داشت: تقویت مراکز خدمات سرمایه‌گذاری سبب تسریع در جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

وی مهمترین راهکار تسریع در امورات سرمایه‌گذاران خارجی و حل موانع سرمایه‌گذاری را تقویت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و تغییر نگرش دستگاه‌ها عنوان کرد.

مظفری با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با نگرش کارشناسی و تخصصی مسائل اقتصادی کشور را دنبال می‌کند، تصریح کرد: تیم متخصص و با درایت اقتصادی دولت برای رونق و شکوفایی اقتصادی کشور، خروج از حالت رکود تورمی، افزایش مشارکت در تولید و ایجاد اشتغال پایدار گام‌های اساسی برداشته است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی رویکرد دولت جدید و وزارت امور اقتصادی و دارایی را رفع اثرات مخرب تحریم اقتصادی، از میان برداشتن موانع تولید داخلی، حمایت و پشتیبانی از آن و جذب سرمایه‌گذاران خارجی عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با اعضای کارشناسی اقتصادی خود متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی در پنجره واحدی مستقر در سازمان امور اقتصادی و دارایی هفتگی دو بار با نشست کاری خود به بررسی و حل مشکلات سرمایه‌گذاران پرداخته و به دنبال راهکارهای مطلوبی برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستند تا فضای کسب و کار رونق گیرد.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با بیان اینکه ریاست مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با مقام عالی استان است، تعداد سرمایه‌گذاران خارجی در سطح استان را 10 مورد اعلام کرد.

مظفری در ادامه گفت: این سرمایه‌گذاران با تابعیت کشورهای مختلف در تولید محصولات گوناگون، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه فعالیت می‌کنند که با توجه به ظرفیت‌های استان این تعداد از لحاظ کمی و کیفی قابل افزایش است.

به گزارش فارس٫ وی افزود: ایجاد زیرساخت‌ها، بسترهای فرهنگی و اجتماعی، رفع قوانین و مقررات دست و پا گیر و تغییر نگرش در جذب سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است.