معلوم نیست این تخریب با مجوز کدام نهاد صورت می گیرد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

تجمع ماشین آلات سنگین از جمله لودر و بولدوزر و برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی  در محور آستارا به اردبیل و گردنه کوهستانی حیران که از جنگل های هیرکانی کهن بهره مند است، دوستداران طبیعت و حامیان محیط زیست را نگران کرده و فعالان و گروه های حامی  طبیعت با توجه به دلایل و توجیه های فنی و مهندسی و تعریض جاده، مراتب اعتراض  خود را به رسانه ها و مسئولان  شهرستان مرزی بندر آستارا در استان گیلان اعلام کرده اند.

 

 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل
 • برداشت و برش جنگل و پوشش گیاهی در محور آستارا به اردبیل

انتهای پیام/مهر