اجرای قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان معادلات سیاسی استان را به هم ریخت و باعث شد گمانه زنی های مختلفی در خصوص این که کدام مدیران رفتنی هستند را رقم زند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

با اجرای هر قانونی در این کشور دو گروه به سرعت فعال میشوند تا به هر نحو ممکن از فرصت پیش آمده ،به وسیله حفره های قانونی ،ماهی خود را از آب گل آلود صید کنند . دسته اول کسانی هستند که با تمام توان قوانین کشور را خط به خط زیر رو میکنند تا شاید ماده تبصره ای پیدا کرده و به وسیله آن از زیر اجرای قانون جدید شانه خالی کرده و به اصطلاح قسر در بروند .

از آنجایی که قانون جدید بازنشستگی مدیران و مسئولان استان اردبیل را که شمارشان به تعداد انگشتان دست هم نمی رسید شامل می شد و از سوی دیگر اشرافیت به قوانین مختلف و بررسی آن از حوصله برخی مدیران مشمول خارج بود ،این دسته در استان اردبیل به صورت محسوسی فعال نشدند اما تا ثانیه های آخر مقاومت کردند و هنوز هم هستند برخی ها که در پست هایی همچون روئسای هیئت ورزشی به بقای شغلی ادامه میدهند.

اما دسته دوم را گروهی از فرصت طلبان تشکیل میدهند تا با استفاده از این قانون و با حربه های که دور از اخلاق است اقدام به ایجاد فشار بر مدیرانی میکنند که فاصله چندانی با مشمول شدن به قانون بازنشستگی ندارند.

این دسته سعی می کنند از هر گوشه و کناری اسناد و مدارکی تهیه کرده و با فضا سازی و هیاهو مسئولان ارشد استانی را تحت فشار قرار داده و بدین حیله آنان را از گردونه مدیریت استان کنار زنند و اگر هم موفق به حذف نشدند در حداقل ترین شرایط مطالبات خود را مطرح و تا آنجا که امکان دارد معادلات استان را به نفع خود رقم زنند.

 

این فرصت طلبی سابقا در افرادی به چشم میخورد که خارج از گردونه مدیریتی استان قرار داشتند و با اجرای هر قانون جدیدی سعی میکردند منصبی برای خود دست پا کنند ، اما امروز این روش تا جایی رسوخ کرده است که برخی از نان خوران دولت حال حاضر نیز به آن چنگ میزنند .

افرادی که باید زیر نظر استاندار اردبیل و با حمایت تمام قد از برنامه ها و اهداف وی در پیشبرد توسعه استان بکوشند، در صدد بر آمده بودند تا با اعمال فشار و القای بازنشستگی بهنام جو به افکار عمومی و مقامات کشوری ، استاندار را مجبور به انفعال و عقب نشینی در برابر مطالبات خود کنند .
برخی از این نان خوران، پرونده به دست تا تهران هم رفتند شاید بتوانند با پرونده سازی استاندار اردبیل را در دایره بازنشستگان جا دهند ، اما تیرشان به سنگ خورد و عدم بازنشستگی بهنام جو رسما اعلام شد و رشته های این طیف را پنبه کرد.

بازنشستگی نواداد و هجمه های پیرامون جایگزین وی حدیث مفصلی است که از حوصله این نوشتار خارج است اما روند این سهم خواهی ها تا جایی پیش رفته که اصولگرایان تندرو و قالیبافی ها هم وارد گود شده اند تا خودی نشان دهند و احیانا سهمی بستانند ، اما شواهد حاکی است تا لحظه انتشار این مطلب بهنام جو در برابر این دسته و فشارهای آنان یک گام هم عقب نشینی نکرده و کوتاه نیامده است.
ناگفته پیداست اصلی ترین سوالی که مطرح میشود این است که، آیا بهنام جو میتواند با وجود چنین مدیرانی به سمت اهداف توسعه ای خود حرکت کند ؟ بنظر کار دشواری می رسد و امید هایی که این روزاها با فعالیت های قابل تحسین استاندار به وجود آمده است را کم رنگ می کند. آیا بهنام جو تکلیف این طیف را پس از آبان ماه مشخص خواهد کرد؟

انتهای پیام/نشریه آرتا