چگونه مردم استان از مسببان احداث جاده سرچم به نیکی یاد کنند که این جاده بیشتر به معبر عبور کامیون های نظامی شبیه است و به همان نسبت کارکرد جنگی برای قتل جان ما دارد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

از دیر باز استان اردبیل دیار پرورش بزرگ مردانی بوده که همواره مورد افتخار و استناد مردم هستند و همیشه تک چهره هایی از عالمان و عارفان تا شهدا و ورزشکاران و سیاست مداران و … وجود داشته اند که اسم شان با افتخار به اسم اردبیل پیوند خورده و جز به نیکی از آنها یاد نمی شود.

اما در بین تک چهره های رشد یافته از دادمان اردبیل نفراتی هم هستند که هیچگاه مردم نتوانستند به این اجماع کلی برسند که یکصدا از آنها ذکر خیری داشته باشند.

این روزها که استان اردبیل با رفع ایرادات شورای نگهبان به عنوان منطقه آزاد معرفی خواهد شد، در ذهن ها آرزوی بازآفرینی جاده ابریشم تداعی می شود. در این بین سوال بزرگی بی پاسخ می ماند و آنکه چرا جاده های استان پاشنه آشیل پیشرفت این منطقه از کشور شده است؟

چگونه مردم استان از مسببان احداث جاده سرچم به نیکی یاد کنند که این جاده بیشتر به معبر عبور کامیون های نظامی شبیه است و به همان نسبت کارکرد جنگی برای قتل جان ما دارد. چگونه باید به جاده ای بنازیم که برای چهاربانده شدن در شرایط فعلی بیش از ۱۱۰۰ میلیارد بودجه نیاز است.چرا به وقت احداث، راهی در شان اردبیل و مشابه بزرگراه قزوین رشت احداث نشد.نوبخت ما چرا قابل افتخار نبود و نیست؟

چگونه ما به فرزندمان ببالیم در حالیکه نوبخت در اوج بی پولی دولت و دوران تحریم ها؛ سوار بر قطار آرزو سوت زنان به رشت سفر می کند و به دنبال هدایت قطار تا آستارا است و ما هنوز به دنبال فاینانس پر منت از بانک و از داخل و از خارجیم و یا چشم انتظار بودجه از قطره چکان کرامت دولت و مجلس ایم. تفاوت این فرزندان کجاست که در یک بازه محدود خدمت یکی برای مردمش قطار می آورد و یکی دیگر با طمع ستاندن رای از مردم به دیار خود بازمی گردد.

چگونه ما نام فرزندانی را بر برگه رای بنویسم که حق سهم آبه استان را با امضای برگه ای محرمانه بر باد داده اند؟این چه فررندانی است که به آنها دوباره باید اعتماد کرد؟

و مع الاسف اینبار که شخصی کمر همت برای به مقصد رساندن این قطار زنگ زده را دارد باز فرزندانی از این دیار محکم برای سنگ زدن به پا خواسته اند و با تمام توان برای عقیم گذاشتن این طرح، مشت بربسته اند و تخم نفاق پخش می کنند. انگار باید این قطار در دایره قسمت،صرفا به اسم افرادی خاص نوشته شود و پایان یابد. چرا که خوب می دانند شنیدن سوت این قطار برابر بل سوت پایان عمر سیاسی برخی از فرزندان اردبیل است

تورق تاریخ همواره فرصت مناسبی برای قضاوت مردم بوده است و شاید روزی از فرزند ناتنی اردبیل، به عنوان تنی ترین فرزند اردبیل یاد کنیم و همت بلند او را بستانیم برای به حرکت درآوردن این چرخ .هر چند باز تاریخ قضاوت خواهد کرد!

انتهای پیام/