حسن سروری:

مسائل اقتصادی اصلی‌ترین عامل پیدایش فقر است که از عناصر آن در فقر منطقه می‌توان به توزیع ناعادلانه ثروت و اعتبار، فقدان امکانات شغلی، ضعف مدیریت و عدم تخصص نیروی انسانی و بازدهی پایین اشاره کرد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

حسن سروری

اردبیل از جمله شهرهایی است که برخی آن را شهری در حال توسعه و برخی دیگر آن را در زمره شهرهای کمتر توسعه یافته می‌نامند. اما اینکه به چه دلیل به رغم تمام توانمندی‌های موجود شهر و استان اردبیل هنوز نتوانسته است راه توسعه را در پیش بگیرد، قابل بررسی می‌باشد.

توسعه یافتگی یک مفهوم نسبی بشمار می‌رود بطور کلی می‌توان گفت این مفهوم بیانگر میزان پایین درآمد سرانه آن در مقایسه با درآمد سرانه شهرهای صنعتی توسعه یافته‌ای مانند تبریز، در سطح پایین‌تری قرار دارد، با آنکه از منابع و عوامل طبیعی و اکتسابی قابل قبولی برخوردار است.

یکی از مشکلات اصلی شهرهای کمتر توسعه یافته از جمله اردبیل: وجود فقر عمومی است که در تمام ابعاد زندگی انسان‌ها بازتاب خواهد یافت. در ساختار توسعه نیافتگی اردبیل با آنکه عوامل خارجی نیز می‌تواند دخیل باشد اما نقش پررنگ‌تر عوامل داخلی است.

برخی، عوامل محیطی و جغرافیایی مانند کم‌آبی و خشکسالی را موثر می‌دانند.گروهی مسائل اقتصادی در منطقه و گروهی دیگر عوامل سیاسی نظیر تبعیض بین استان‌ها و شهرهای مرزی را قلمداد می‌کنند. و برخی هم عوامل فرهنگی و اجتماعی و نپرداختن خمس و زکات که حداکثر ۱۰ درصد آن پرداخت می‌شود را دلیل این امر می‌دانند که بدون تردید می‌توان گفت تمام این عوامل در توسعه نیافتگی اردبیل اثر گذار است و هر یک سهمی در این عوامل دخیل است و بطور طبیعی درمان اساسی آن به زمان و برنامه‌ریزی منظم، مدرن و دقیق نیاز دارد.

از عوامل فرهنگی و اجتماعی می‌توان به تنبلی و عدم استقامت در کار و شناخت ارزش و اهمیت کار و موقعیت کارگر و هدر رفتن نیروی انسانی در سطح استان اشاره کرد، همچنین دیدگاه نادرست درباره دنیا و آخرت و عدم پرداخت زکات و خمس می‌باشد.

از دیگر عوامل اجتماعی می‌توان به فاصله طبقاتی( استثمار یک گروه توسط گروه دیگر که یکی غنی و دیگری فقیرتر می‌شود) و تبعیض اجتماعی (اختصاص بعضی امکانات به گروه‌های خاص) می‌توان مورد بحث قرار داد.

از دیگر عوامل مولد فقر وجود عوامل طبیعی از جمله سیل، زلزله، خشکسالی و کم آبی و عواملی چون مرگ و از کار افتادگی سرپرست خانواده که موجب تهیدست شدن گروهی و یا منطقه‌ای می‌شود.

مسائل اقتصادی اصلی‌ترین عامل پیدایش فقر است که از عناصر آن در فقر منطقه می‌توان به توزیع ناعادلانه ثروت و اعتبار، فقدان امکانات شغلی، ضعف مدیریت و عدم تخصص نیروی انسانی و بازدهی پایین اشاره کرد.

راهکار و پیشنهادی که می‌توان در این مورد یادآور شد:

۱-گسترش عدالت اجتماعی از جمله رفع فاصله طبقاتی است که عدم توازن در توزیع امکانات در مناطق روستایی منجر به مهاجرت منطقه می‌شود و نتیجه آن بالا رفتن حاشیه‌نشینی، بالا رفتن زمینه‌های ارتکاب جرم، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و مواد سوختی و بیکاری در منطقه می‌شود.

۲-ایجاد فرصت‌های شغلی و تشویق گروه سرمایه‌گذاران منطقه و مناطق همجوار با فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری از جمله تخفیف در مالیات و در اختیار گذاشتن زمین‌های رایگان به سرمایه‌گذاران جهت احداث کارخانه.

۳-ترویج بیشتر فرهنگ انفاق، خمس و زکات در منطقه جهت توزیع عادلانه ثروت و دست‌گیری از نیازمندان است.

انتهای پیام/