اکبر نیکزاد استاندار اسبق اردبیل به اظهارات رضا کریمی نماینده مجلس در مورد حق آبه ارس پاسخ داد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

بسم ا… الرحمن الرحیم
مردم شریف و باهوش استان اردبیل
پس از عرض سلام و آرزوی عزت و سربلندی برای تک به تک شما عزیزان‌ به استحضار میرساند اینجانب اکبرنیکزاد از زمان تحویل مسئولیت استانداری اردبیل عهده دار مسئولیت اجرایی در خارج از بدنه دولت شده ام و نه تنها هیچگونه دست اندازی در مسیر دولت و نمایندگان محترم ایجاد نکرده ام بلکه چندین پروژه سخت و مورد نیاز مردم را به سرانجام رسانده ام که با توجه به اهمیت پروژه ها با حضور مسئولین ارشد کشوری افتتاح و یا بازدید شده اند و نه تنها در جلوی دوربین ها ظاهر نشده ام حتی علیرغم اصرار اصحاب رسانه از مصاحبه هم خودداری کرده ام.
حال یکی از نمایندگان محترم استان بعد از سپری شدن قریب سه سال از دوره نمایندگی که دستش را برای ارایه گزارش عملکرد خالی میبیند بجای اعتراف صادقانه به عملکرد ضیعف با هماهنگی یا بدون هماهنگی یکی از مطبوعات محلی فرار رو به جلو نموده و ادعا کرده است که تعیین حق آبه ارس در ۲۲ مرداد ۹۲ توسط مسئولین استانی و کشوری توافق شده و به امضاء رسیده و در آن حق عرفی موجود اردبیل لحاظ نگردیده است و در ادامه این سناریو همان هفته نامه محلی یادآوری مینماید که در تاریخ مذکور اینجانب استاندار اردبیل بوده ام که لازم میدانم توضیحات ذیل را عرض نمایم:
۱- استانداری اردبیل هیچگونه توافقی با مسئولین کشوری در خصوص تعیین حق آبه ارس در دوران مدیریتی بنده و در تاریخ مذکور انجام نداده و هیچ توافق نامه ای را امضاء نکرده است که اگر ادعای نماینده محترم غیر از این است تصویر صورتجلسه ادعایی را در معرض دید عموم مردم قرار دهد.
۲- اما اگر ادعای نماینده محترم اینست که مسئولین کشوری چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است با تاریخ دقیقی که ارایه شده است مشخص میگردد که این تصمیم در وزارتخانه دولت آقای دکترروحانی اتخاذ شده است و شایسته است نمایندگان محترم با استفاده از اختیارات قانونی خود بدنبال احقاق حقوق مردم شریف استان باشند.

با تقدیم احترام
اکبرنیکزاد

 

انتهای پیام/