ایستاده از راست: علی دایی، فیض الله نیک نژاد، ساسان سید دین خواه، ناصر اروجی، محمود بایرامی،اصغر فرخی نشسته از راست: مصطفی اعیادی، حسین عباس زاده، بیژن زرگین، حسن ابراهیم زاده، عزیز گنجگاهی


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

تیم منتخب اردبیل در جام فلق گچساران سال ۱۳۶۶

انتهای پیام/