نماینده پارس آباد گفت: زمزمه هایی به گوش می رسد که علیرغم اعتراضات مردم و با از دور خارج کردن برنده نفر اول مزایده، شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان با یک میلیاردتومان کمتر از قیمت قبلی به نفردوم واگذار خواهد شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

 

۱۹۰۰ تومان( برابر با یک بسته چیپس چی توز۱۹۰۰ تومان ۳۵ گرمی) برای هرمتر مربعی کشت و صنعت و دامپروری مغان
قیمت قبلی هر متر مربع کشت و صنعت و‌ دامپروری مغان۲۸۰۰ تومان برابر با دو بسته پفک نمکی بود که با اعتراضات و واکنشهای مردمی و رسانه ها مواجه شد و چندماه به حالت تعلیق مسکوت ماند.

کارخانه چغندر کشت و صنعت

 

متاسفانه باردیگر زمزمه های واگذاری این مجتمع بزرگ اقتصادی خاورمیانه به گوش میرسد، اینبار با قیمت بسیار نازل تر و پائین تر از قیمت قبلی واگذار می شود و قیمت فعلی آنقدر پایین تر است که هرمترمربع آن کمتر از یک بسته چیپس چی توز ۱۹۰۰ تومان ۳۵ گرمی است.

در این مورد دکتر شکور پورحسین، نماینده مردم پارسا آباد و بیله سوارمغان درمجلس در نطق میان دستور گفت: شرکت کشت، صنعت و دامپروی مغان در قالب شرکت تعاون فراگیر توسعه به مردم واگذار شود.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد:از دولت محترم انتظار دارم نسبت به چگونگی واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان پیش از آنکه این واگذاری مانندسایر واگذاری ها و خصوصی سازی تبدیل به یک بحران ملی شود شفاف سازی نماید.

ضرورت شفاف سازی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت

پورحسین با بیان اینکه در مزایده ای که برگزار شده عموم مردم مغان نسبت به قیمت واگذاری و حجم مبلغ تعیین شده برای شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اعتراض داشته وناراضی وشاکی هستند، اذعان کرد: درحالیکه امروز زمزمه هایی به گوش می رسد که علیرغم اعتراضات مردم و با از دور خارج کردن برنده نفر اول مزایده، شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان با یک میلیاردتومان کمتر از قیمت قبلی به نفردوم واگذار خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه به نمایندگی از مردم مغان اعلام می کنم آنها خواهان واگذاری این شرکت در قالب شرکت تعاون فراگیر توسعه مغان به خود مردم هستند، ادامه داد: از وزیر کشور مجددا می خواهم تا با دستور جدی پیوست‌های امنیتی و اجتماعی فروش کشت و صنعت مغان و نظام بهره برداری سد خداآفرین تدوین و ارائه گردد،متاسفانه بی توجهی به این امر اخیرا باعث از بین رفتن جان یک انسان بی گناه شد.

 

کشت- کشاورز

 

گفته می شود یونس ژائله بنیانگذار و مالک شرکت شیرین عسل مشتری و خریدار جدید کشت و صنعت و دامپروری مغان است.

 

انتهای پیام/