در میان قربانیان مردی دیگر به نام محمدعلی ابوالفتحی راد که به همراه دخترش سارا یکی از دانشجویان نیز بود و مابقی قربانینان دانشجو بودند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

Û±Û°

 

رحمان عقلمند راننده اتوبوس مرگ دانشجویان علوم تحقیقات بود.

سعود قادی پاشا درباره سرانجام شناسایی هویت سرنشینان جانباخته در حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات گفت: اجساد ۱۰ نفر از قربانیان این حادثه به پزشکی قانونی منتقل شد و پس از نمونه برداری و تشخیص علت مرگ به خانواده هایشان تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه جسد دیگری به پزشکی قانونی ارجاع نشده است، افزود: بنابراین تا این لحظه آمار جانباختگان این حادثه در پزشک Doctor قانونی ۱۰ نفر است.

قادی پاشا در مورد هویت راننده این اتوبوس نیز گفت: رحمان عقلمند، راننده این اتوبوس بود که حدود ۵۰ تا ۶۰ سال سن داشت.

به گفته وی، همچنین در میان قربانیان مردی دیگر به نام محمدعلی ابوالفتحی راد که به همراه دخترش سارا یکی از دانشجویان نیز بود و مابقی قربانینان دانشجو بودند.

بررسی های اولیه موردی از سکته راننده مشاهده نشد

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره اینکه آیا ادعای سکته راننده نیز، خاطرنشان کرد: در بررسی های اولیه ما موردی از سکته کردن راننده به دست نیامد و بنابراین این موضوع تایید نمی شود، ولی نمونه برداری های لازم در این خصوص انجام شده است و پس از بررسی های تکمیلی، نظر قطعی در این خصوص اعلام خواهد شد، اما همانطور که گفتم در بررسی های اولیه موردی از سکته راننده مشاهده نشد و وضعیت عادی بود.

انتهای پیام/