به گفته دادستان اردبیل خریداران بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرده و حدود ۲۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها باقی مانده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

دادستان پارس آباد  و انقلاب مرکز استان اردبیل اظهارات رییس سازمان خصوصی سازی در رابطه با واگذاری مجتمع گوشت را تکذیب کرد و گفت: خریداران بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرده و حدود ۲۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها باقی مانده است.

عتباتی با تکذیب ادعاها و ادبیات مطروحه به نقل از رییس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه متن حاشیه اظهار کرد: آقای پوری حسینی در صحبت با بنده اظهاراتشان در این برنامه را تکذیب و به مجری نسبت داده‌اند در حالی‌که فیلم و متن آن موجود است و در رسانه‌ها به نقل از رییس سازمان خصوصی سازی منعکس شده است.

 

انتهای پیام/