نماینده اردبیل با اشاره اینکه به بهانه خصوصی سازی بیت المال را تارج می کنند، گفت: در تحقیقاتی که صورت گرفته ردپای برخی افراد در واگذاری کشت و صنعت مغان دیده می شود.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

صدیف بدری

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین گفت:می گویند باید اصل ۴۴ را اجرای کنیم ماموریم و معذور و به بهانه خصوصی سازی بیت المال را تاراج می کنند و تاکنون در هر واگذاری این موضوع محرز شده است.
صدیف بدری با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان را قانونی می داند اظهار داشت:نحوه ارزیابی و  قیمت گذاری کشت و صنعت مغان به درستی انجام نشده است و قیمت واقعی باید بر براساس ارزیابی دارایی کشت صنعت مغان انجام می گرفت.

درآمد حاصله از فروش کشت و صنعت قاعدتا به خزانه دولت واریز می‌شود

پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی  در کمسیون اقتصادی  نتوانست به سوالات نمایندگان جواب قانع کننده ای بدهد.

سازمان خصوصی سازی متاسفانه در واگذاری کشت صنعت مغان لجبازی می کند.

نحوه ارزیابی و قیمت گذاری کشت و صنعت مغان به درستی انجام نشده است.

وی افزود:سازمان خصوصی سازی متاسفانه در واگذاری کشت صنعت مغان لجبازی می کند ولی با اهرم تحقیق و تفحص مجلس این موضوع را پیگیریم تا ترمزی در مقابل اقدامات غیر منطقی باشد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص درباره چگونگی و نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان در مجلس شورای اسلامی گفت:پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی  در کمسیون اقتصادی  نتوانست به سوالات نمایندگان جواب قانع کننده ای بدهد و به این خاطر کمیسیون اقتصادی با اکثریت قاطع به تحقیق و تفحص رای دادند؛امیداویم با پیگیری نمایندگان مجلس که بنده نیز جزو آنها هستم در صحن مجلس نیز رای لازم به تحقیق و تفحص داده شود.

انتهای پیام/سبلان ما