در حالی حافظی فر، مشاور خدابخش استاندار سابق اردبیل مدعیست سد عمارت در دوران نیکزاد بذل و بخشش شده، استاندار فعلی اردبیل نتیجه این اشتباه رو سال ۹۵ به دوران بده بستان های خدابخش نسبت می دهد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

تاریخ نگاری حذف عمارت از استان اردبیل و الحاق به هوراند آذربایجانشرقی با بررسی نقش نیکزاد

در این زمینه قسمتی از یادداشت محسن حافظی فر را بخوانید

عوارض مصوبات یک شبه دولت احمدی نژاد هر روز از جایی سر بر میاورد و این بار ماجرای مصوبه تشکیل شهرستان هوراند که خود طنز تلخی است شنیدنی است:

۱️⃣ کار کارشناسی تشکیل شهرستان هوراند یعنی تعیین بخشها ، دهستانها و روستاهای تابعه در دولت دهم انجام شده است. در این کار کارشناسی روستای عمارت به این شهرستان الحاق میشود.

۲️⃣ وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت دهم در تاریخ ٩٢/٣/٢۶ پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر تشکیل شهرستان هوراند را تصویب کرده اند.

۳️⃣ مصوبه فوق در تاریخ ٩٢/۴/٩ به تأیید رییس جمهور وقت اقای احمدی نژاد رسیده است.

۴️⃣ در دوم مرداد ماه سال ٩٢ جشن تشکیل شهرستان هوراند در شهر هوراند با حضور آقای بیگی استاندار وقت آذربایجان شرقی برگزار و آقای فریادخواه به عنوان فرماندار معرفی میشود.

۵️⃣ مصوبه مذکور در تاریخ ٩٢/۵/١٣ یعنی درست روز تحلیف دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور دولت یازدهم ، توسط اقای رحیمی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری به سازمان ها رونوشت شده است!!!

۶️⃣ همزمان با این اتفاقات ، در استان اردبیل که آقای اکبر نیکزاد استاندار بوده اند از سوی مسئولین استان نسبت به الحاق عمارت به آذربایجان شرقی هیچ گونه اعتراضی صورت نمیگیرد‌.

۷️⃣ بررسیها نشان میدهد هیچ اعتراضی هم همان وقت از سوی فعالین سیاسی و رسانه ها صورت نمیگیرد. و هیچ کس به استاندار وقت تهمت معامله پشت و روی پرده نمیزند.

انتهای پیام/