با گذر زمان هر روز پرونده ها و اسنادی از بی مسئولیتی مدیران سابق گشوده می شود که اذهان عمومی از این حجم بی مروتی در تعجب تاریخی فرو رفته اند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

میراث باقی مانده از دوران کدام استانداران اردبیل تاریکتر است؟

 

بهنام جو و نمایندگان فعلی وارث برخی نقاط تیره و عهدنامه های ننگین در تاریخ سیاسی استان شده اند که تلاش برای رفع آنها سخت و پر هزینه بنظر می رسد.

با گذر زمان هر روز پرونده ها و اسنادی از بی مسئولیتی مدیران سابق گشوده می شود که اذهان عمومی از این حجم بی مروتی در تعجب تاریخی فرو رفته اند و فعلا اصلاح و عودت این حقوق به استان به عهده بهنام جو و نمایندگان فعلی وانهاده شده است.از این نمونه ها که اخیرا در محافل بیشتر مورد بحث قرار گرفته و روند مشابهی از شکل گیری، سکوت و تحرک داشته می توان چنین یاد کرد.

جدایی نقطه عمارت در دوران نیکزاد استارت خورده و در دوران خدابخش مسکوت مانده و هیچ فعل وانفعالاتی در بازپس گیری آن صورت نپذیرفته و در دوران بهنام جو عودت داده می شود.

راه آهن اردبیل در دوران نیکزاد با توجه به وفور بودجه و اعتبارات دولتی به سامان نمی رسد و در دوران خدابخش باز مسکوت می ماند و دوباره این بهنام جو است که اقدام مثبت در تحرک دوباره راه آهن را به عمل می اورد.

تسهیم حقابه ارس در دوران نیکزاد صورت می گیرد و در دوران خدابخش مسکوت می ماند و در حال حاضر جهت عودت حق استان تلاش می شود.

براستی سوال بزرگ این است چرا سالها می گذرد و این بی مسئولیتی ها سرفرو باز می کنند و حسرت و انرژی بر دوش استان به بار می آورد.

انتهای پیام/اردبیل نیوز