رسول سلحشور گفت؛ افزایش تماس ها با مرکز فوریت های پلیسی استان ۱۴ درصد، تماس های عملیاتی ۲۱ درصد و تماس دریافت اطلاعات و راهنمایی ۱۹ درصد افزایش داشته است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

به گزارش ساوالان سؤزی سرهنگ رسول سلحشور فرمانده مرکز فوریت های پلیسی نیروی انتظامی استان اردبیل برقراری امنیت پایدار در جامعه را حاصل تعامل متقابل مردم و پلیس دانست و گفت؛ مرکز فوریت های پلیس با هدف توسعه امنیت و جلب اعتماد عمومی به دستور مقام معظم رهبری در بیستم مهرماه ۱۳۷۹ تأسیس و با شماره تلفن سه رقمی ۱۱۰ اقدام به ارائه خدمات انتظامی به مردم استان ها کرد.

وی افزود؛ این سامانه پلیسی در سایر کشورها نیز با اختصاص اعداد سه رقمی مشابه وجود دارد و مرکز فوریت های پلیس یا همان ۱۱۰ به عنوان یک مرکز امدادی و خدماتی شبانه روزی برای عموم مردم و با اهداف ایجاد تحول، تحرک و کاهش مراجعه مردم به کلانتری ها، افزایش ضریب ناامنی برای مجرمان، افزایش احساس امنیت برای شهروندان، برطرف شدن فاصله ارتباطی بین مردم و پلیس، حضور به موقع پلیس در صحنه های جرم و نظارت بر کنترل چرخه جرائم با گشت های مستمر مأموران ایجاد شده است.

 

یگان ویژه پلیس

رسول سلحشور اهم اخبار و تماس های دریافتی سامانه ۱۱۰ را اخبار عملیاتی، اخبار راهنمایی و ارشاد، اخبار غیر قابل رسیدگی و اخبار بررسی اطلاعاتی بیان کرد و ادامه داد؛ اخبار فوریتی حضور آنی پلیس جهت کاهش جرائم لحظه ای مانند ایجاد مزاحمت و یا وجود سارق در منزل را می طلبد که مدت زمان مراجعه مأموران مرکز فوریت های پلیسی استان اردبیل به محل های مورد نیاز زیر ۱۵ دقیقه می باشد و این زمان کمتر از مدت زمان کشوری است.

فرمانده فوریت های پلیسی استان تصریح کرد؛ با توجه به طرح تجمیع مرکز فوریت های نیروی انتظامی در مرکز استان این امر در تاریخ نوزدهم شهریور امسال محقق شد و بصورت رسمی فوریت های پلیس در مرکز استان مستقر شد.

وی اظهار داشت؛ با تجمیع سامانه ۱۱۰ در مرکز استان ۷۳ درصد افزایش تماس نسبت به مدت مشابه داشته است.

سلحشور میانگین روزانه تماس را قبل از تجمیع ۱۵۰۰ تماس و بعد از تجمیع ۲۵۰۰ تماس که در ایام تابستان به ۴۰۰۰ تماس نیز می رسد، ذکر کرد و بیان داشت؛ اعمال فرماندهی و کنترل صحیح، افزایش سرعت انتقال، ابلاغ دستور از بالا به پایین، افزایش ضمانت اجرایی، شفافیت آمار اطلاعات، توزیع منابع و امکانات جهت تقویت نیروی انسانی و خودرویی، چابک سازی سازمان، مدیریت هزینه ها، تقویت بنیه تجزیه و تحلیل استان، هدفمند شدن طرح مهار، تسهیل مدیریت بحران از جمله محاسن طرح تجمیع مرکز فوریت های پلیسی استان است.

 

وی اظهار داشت؛ دست آوردهای پلیس ۱۱۰ ترویج عدالت اجتماعی و تساوی حقوق، خدمات رسانی عمومی، شفافیت امور از بعد آماری و فرماندهی، تحقق شعار پلیس پاسخگو و عملکرد حرفه ای است و نیز تقویت ارتباطات، امکان برقراری تماس سریع، آسان ترین پل ارتباطی مردم با پلیس، ترمیم احساس ناامنی ناشی از بی اعتمادی به پلیس و افزایش اعتماد شهروندان و کاهش جسارت مجرمین از تأثیرات پلیس ۱۱۰ در جامعه بوده است.

رسول سلحشور گفت؛ افزایش تماس ها با مرکز فوریت های پلیسی استان ۱۴ درصد، تماس های عملیاتی ۲۱ درصد و تماس دریافت اطلاعات و راهنمایی ۱۹ درصد افزایش داشته است.

 

وی افزود؛ بر حسب بیشترین درصد تماس های مردمی اخبار جرائم عمومی علیه اموال و اشخاص اولویت اول، تصادفات و تخلفات اولویت دوم، نزاع و درگیری اولویت سوم و ناهنجاری های اجتماعی اولویت چهارم پلیس ۱۱۰ بوده است.

فرمانده مرکز فوریت های پلیسی استان از ارائه خدمات توسط سامانه های کالسانتر، پارکینگ وسایل نقلیه، پایش تصویری، ۱۳۰ ، ۱۹۷ و پیامک ۱۱۰ ناجای استان به شهروندان خبر داد و افزود؛ مردم نسبت به چرخه عملیات پلیس ۱۱۰ آگاهی داشته باشند. از تماس های غیر ضروری پرهیز کنند و هنگام تماس با مرکز فوریت های پلیس نیروی انتظامی جهت تسریع در رسیدگی و مراجعه مأموران نسبت به ارائه مشخصات و آدرس محل دقت داشته و تمام موارد مشکوک را به این مرکز اطلاع دهند.

 

انتهای پیام/