حسین بشیری گیوی

پدیده کودک همسری از ابعاد مختلف زندگی فردی ، روانی ، اجتماعی و آینده کودکان را تحدید می کند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

دوما کودکان زیر ۱۸ سال طبق قانون حق رای ندارند در واقع قانونگذار به این دلیل به زیر ۱۸ ساله ها حق رای نداده به خاطر اینکه احساساتی تصمیم می گیرند و هنوز نمی توانند با عقلانیت انتخاب کنند. حال زیر ۱۸ ساله چگونه می تواند با عقلانیت مهمترین انتخاب دوران زندگی را برگزیند و بدتر از این، اینکه زیر ۱۵ سال چگونه با عقلانیت مهمترین انتخاب زندگی را انجام می دهد. قانونگذار به درستی به زیر ۱۸ سال حق رای نداده است پس عرف ما در اشتباه است که اجازه می دهد پدیده کودک همسری در جامعه محقق شود. عرف چه حقی دارد که برای کودکان زیر ۱۵ سال تصمیم می گیرد در دوران برده داری برده دار، برده ها را خرید و فروش می کرد که پیامبر اکرم برای همیشه بر این عرف ناعادلانه و ظالمانه خط بطلان کشید . حال چرا در قرن ۲۱ عده ای بر خرید و فروش کودکان مبادرت می ورزند؟ اگر پدیده کودک همسری خرید و فروش نیست پس چه چیز است؟
سوما مجلس قانون گذاری عربستان ازدواج زیر ۱۵ سال را ممنوع و ازدواج زیر ۱۸ سال را منوط به اجازه دادگاه دانسته است. در حالیکه در استان اردبیل در سال ۹۶ بیش از ۱۰۰۰ نفر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده اند . چرا باید در یک جامعه مسلمان مترقی ما دارای طلاق های زیر ۹ سال باشد؟ خانواده ها چگونه به خود اجازه می دهند که با سرنوشت کودکان زیر ۹ سال بازی کنند؟
در هر روی افکار عمومی باید به این مسئله مهم و خطیر حساس باشد و وجدان جمعی جامعه نباید اجازه دهد که خشونت خانگی بیش از این بر کودکان سلطه ورزی کند. نخبگان جامعه که در مقابل مسائل جزئی همچون خصوصی سازی زمین و زمان را به هم می ریزند، چرا در مقابل مسائل مهمی همچون پدیده شوم کودک همسری روزه سکوت اختیار کرده اند. اف بر نخبگانی که منافع شخصی را بر همه چیز ترجیح می دهند. جامعه سالم جامعه ای است که دارای خانواده سالم باشد. اگر کارکرد های خانواده به کژکارکرد تبدیل شود در گام اول خانواده بیمار می شود و در نهایت با یک جامعه بیمار از نقطه نظر جامعه مدنی مواجه می شوید. جامعه بیمار یعنی جامعه بی اخلاق که کرامت انسانی را ذبح می کند و کنش انسانی را به کنش ابزاری تبدیل می کند.

انتهای پیام/