نورالدين عبدالله پور

ادرس درست را باید از انها و پایه گذار الحاق یاجدایی عمارت پرسید.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

روستای کوچک ناشناخته و‌گمنام عمارت شهرستان گرمی بار دیگر با ادعای  الحاق به هوراند اذربایجانشرقی
در کانون توجهات قرار گرفت. و‌اصول گرایان با تغییر تاکتیک فرار روبه جلو و فرصت طلبی در تلاشی نا فرجام فضا را برای حمله  و تخریب دولت محلی مهیاتر دیدند غافل از اینکه این شیوه بیانیه سازی غیر دلسوزانه و غیر اخلاقی دامن انها را خواهد گرفت و ادرس درست را باید از انها و پایه گذار الحاق یاجدایی عمارت پرسید خبرنگار اصول گرا برای  انحراف اذهان عمومی نوشت؛ استارت این موضوع به زمان استانداری دکتر خدابخش و نقش افرینی معاون سابق تبریزی سیاسی و امنیتی استانداری اردبیل علی نواداد برمی گردد و از ان تحت عنوان خیانت، معامله و خبط بزرگ  یاد کرد.
توییت نویس جدید و روزنامه نگارمخالف دولت طرح این موضوع را انحراف افکار عمومی از حق ابه ارس و واگذاری شرکت کشت و  صنعت مغان دانست فعال سیاسی و اجتماعی  دیگری خواهان استیضاح وزیر کشور شد. وجبهه مردمی نیروهای انقلاب در بیانیه ای شدید الحن با گل الود کردن فضای سیاسی ،کتمان واقعیت  و با دو قطبی سازی حمله به دولت از الحاق عمارت  تحت عنوان اشتباهات  سریالی دولت یاد  کرد و با حاشیه سازی  براصل موضوع مخالفت  جدی خود  با دولت محلی را به رخ کشید و بسیار نوشتار نادرست خبر  با فضاسازی کاذب و انتقادات تند و تیز به دولت. اما اسناد و ارشیو نشان  می دهد ادرس دقیق خیانت معامله و خبط بزرگ هماند تقسم حق ابه ارس را باید از ابلاغیه مصوبه کمیسون دفاعی وسیاسی دولت سابق به تشکیل هوراند جدید توسط معاون اول محمدرضا رحیمی به اکبر نیکزاد استاندار وقت  و دروغ سازان بی اخلاق جمنا سوال کرد،  دروغ سازی که رسوایی دیگری از سومدیریت ها دوران مدیریت جمنایی های پر مدعا و  هوچی گر را نشان می دهد به عبارت دقیق تر عمارت  جمنا را از لاک خود بیرون  اورد اما عمارت لرزان جمنا را فرو ریخت .

انتهای پیام/