بهنام کمالی

عدم حمایت دولت از نشریات محلی و بیکارگی وزارت پر طمطراق فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مورد نیز در به شماره افتادن نفس های آخر این رکن چهارم دموکراسی مؤثر افتاده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

دموکراسی را با آزادی بیان هجه کرده اند و آزادی بیان را با مطبوعات. حال اگر مطبوعات بنا به دلایلی دچار لکنت شود چه بر سر حکومت مردمی می آید!؟
پاسخ به این سؤال نیازمند توجه به کارکردها و جایگاه مطبوعات است. مطبوعات همواره به فراخور کارکرد ذاتی خود و به جهت روشنگری ها مجال یکه تازی و جنون را به محبان قدرت نداده و سپری در مقابل غارت ها و زدوبندها بوده است.
مطبوعات محلی به عنوان زیر مجموعه ای از مطبوعات کشور به جهت انعکاس اخبار و مسائل داخل حوزه یک استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای انجام رسالت خود نیازمند مساعدت هایی است.
با توجه به معضلات اقتصادی و فرهنگی موجود در جامعه و متأثر شدن مطبوعات محلی از آنها کارکردها و وظایف آن دچار آسیب هایی گردیده و این امر هرازگاهی نفس های آن را به شماره می اندازد!
انبساط دنیای مجازی و تعدد شبکه های اجتماعی مجازی و به تبعیت از آن روی آوردن مخاطبان به آنها از یک طرف و نیز گران شدن کاغذ، رنگ، اجاره بهاء دفاتر نشریات، مشکلات بیمه ای، عدم پرداخت به موقع فاکتورها، عدم توزیع مناسب آگهی های دولتی و سایر ملزومات آن از طرف دیگر سبب گردیده اند تا هزینه ها و درآمدها باهم جور نباشند و دنیا بر گردانندگان مطبوعات محلی تنگتر شود و مجال فعالیت بیشتر و حتی چاپ به موقع و یا بدتر از آن چاپ هرازگاهی نیز گرفته شود.
عدم حمایت دولت از نشریات محلی و بیکارگی وزارت پر طمطراق فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مورد نیز در به شماره افتادن نفس های آخر این رکن چهارم دموکراسی مؤثر افتاده است. شریان اطلاع رسانی بومی برای سرپا ماندن شدیدا نیازمند حمایت دولت محلی است و وقوف مسئولان استانی به اینکه حال فعلی مطبوعات محلی زار و بد است و دست یاری آنها را می طلبد، می تواند برای احیای جان نحیف نشریات استانی مؤثر باشد.
نکته حائز اهمیت فراوان در وضعیت فعلی مطبوعات محلی همدلی و یکرنگی دست اندرکاران و اصحاب آن است. چرا که رسیدن به یک نقطه واحد و ایجاد وحدت رویه درست توسط دلسوزان این عرصه خود می تواند جایگاه رفیعی را برای مطبوعات بومی و محلی تدارک ببیند و این امر نیز باید از درون مطبوعات بجوشد و بخروشد تا عوامل بیرونی را نیز در مسیر دست یابی به اهداف عالیه اش با خود همراه سازد.

مدیر مسئول نشریه شهر اوین

انتهای پیام/