بعد از شمارش آرا توسط هیات رئیسه صندوق انتخابات تعاونی مسکن مشگین شهر مشخص شد که تعدادی برگ تعرفه مهر شده توسط هیت مدیره تعاونی مسکن برابر لیست های قلابی آنها بصورت غیر قانونی وارد آرای انتخابات معلمان شده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

انتخابات
جمعی از معلمان با استمداد از دادستان محترم و فرماندار دلسوز مشگین شهر در یادداشتی که به ساوالان خبر ارسال کرده اند، آمده است:
امروز مورخه ۹۷/۱۰/۲۱از ساعت ۱۰ صبح الی ۳ بعدازظهر معلمان منطقه مشگین شهر بامید مسکن و خانه و انتخاب بازرسان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان با هزاران امید و آرزو در نمازخانه بلال جمع شده وبا رای خویش در انتخابات تعاونی مسکن شرکت کردند.
متاسفانه بعداز شمارش آرا توسط هیات رئیسه صندوق انتخابات مشخص شد که تعدادی برگ تعرفه مهر شده توسط هیت مدیره تعاونی مسکن برابر لیست های قلابی آنها بصورت غیر قانونی وارد آرای انتخابات معلمان شده است ، حال جامعه فرهنگی ومعلمان و اعضای هیات رئیسه انتخابات و کاندیداهای بازرس مجمع تعاونی مسکن فرهنگیان ازشما دادستان دلسوز و فرماندار محتر م انتظار دارند به احترام معلم و آرای ریخته شده به صندوق و هزینه وبیت المال و وقت صرف شده در این جلسه و مراسم برابر قانون و مقررات دستور دهید ضمن بررسی دقیق موارد ، اشخاص متخلف و کسانیکه برگه مهر دار و لیست های قلابی را برابر تعرفه صادر و داخل رای سالم معلمان نموده و سبب ابطال رای و انتخابات پاک معلمان شده اند به مراجع قانونی و قضایی معرفی نمایند تا برابر قانون و مقررات برخورد شود تا هم مقدمات برقراری عدالت در جامعه تعاونی برقرار شو د و هم سبب اطمینان و اعتماد ملی گردد.
با احترام : جمعی ازمعلمان ، اعضای هیت رئیسه صندوق و کاندیداهای بازرس مجمع تعاونی مسکن فرهنگیان مشگین شهر

انتهای پیام/آواری خیاو