مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از صدور و اجرای حکم محکومیت عرضه خارج از شبکه ذرت در پارس آباد خبرداد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

دستگیری مجرم
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، علی رحیمی آذر عنوان کردند : براساس شکایت امور عشایری استان و گزارش سازمان صمت مبنی بر عرضه خارج از شبکه مقدار ۱۴۰ هزار کیلوگرم ذرت توسط مدیرعامل یکی از شرکتهای تعاونی در شهرستان پارس آباد پرونده ای در این خصوص تشکیل شد.
این مقام مسئول افزودند : با ارجاع پرونده موضوع در شعبه اول تعزیرات حکومتی این شهرستان موردرسیدگی و صدور حکم واقع گردید. با توجه به مستندات موجود و اخذ آخرین دفاع اتهام انتسابی محرز تشخیص و شعبه مدیرعامل این شرکت را به پرداخت مبلغ دومیلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود که با تائید در شعبه تجدیدنظر پرونده وی در حال اجراء می باشد.

 

انتهای پیام/