نوزاد زنده ای که در حوالی یک کارخانه چوب زنده به گور شده بود زنده از زیر خاک بیرون کشیده شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

این نوزاد که در اطراف یک کارخانه زنده به گور شده بود توسط یکی از کارگران کارخانه از زیر خاک زنده بیرون کشیده شد.

مادر ۲۵ ساله این نوزاد به قصد کشتن فرزندش، وی را زنده به گور کرده بود اما ناکام ماند.

وی که نوزادی ناخواسته بود توسط مادر ۲۵ ساله اش زنده به گور شده بود. این زن که در این کارخانه کار می کرد به پلیس گفت که این نوزاد دومین فرزندش بوده و او از ترس اینکه توسط والدینش طرد شود اقدام به این عمل کرده است.

یکی از همکاران این زن با شنیدن گریه های این نوزاد توانست محل دقیق دفن وی را شناسایی و او را از یک گور کم عمق زنده بیرون بکشد. مادر این نوزاد برای پنهان سازی گور وی از شن و همچنین چوب استفاده کرده بود.

بلافاصله این نوزاد به نزدیک ترین بیمارستان این استان منتقل شد.

انتهای پیام/