اسماعیل رستگار ثمرین

فرض محال بگیریم و فکر کنیم که مسئولان استان میخواستند و میخواهند مشکل کشت و صنعت مغان را حل کنند و این کلاف سر درگم را باز کنند خیلی راحت می‌توانستند شرکتی در استان اردبیل ثبت کنند بصورت سهامی عام و برای سهام آن از اهالی مغان و استان پذیره نویسی می‌کردند و با پذیره […]


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

کشت و صنعت مغان

فرض محال بگیریم و فکر کنیم که مسئولان استان میخواستند و میخواهند مشکل کشت و صنعت مغان را حل کنند و این کلاف سر درگم را باز کنند خیلی راحت می‌توانستند شرکتی در استان اردبیل ثبت کنند بصورت سهامی عام و برای سهام آن از اهالی مغان و استان پذیره نویسی می‌کردند و با پذیره نویسی و فروش سهام مبلغ مورد نیاز برای خرید کشت و صنعت تهیه میشد و کشت صنعت می شد متعلق به اهالی مغان و استان اردبیل و مشکل مدیریتی دولتی آن هم حل میشد.
حالا بنشینید و فکر کنید ببینید چرا مسئولان از این روش و یا روشهای مشابه استفاده نکردند.
بنشینید و فکر کنید که چرا همه آنهایی که برای برنده اول مزایده سینه چاک میکردند و خواستار بررسی صلاحیت و … بودند. اکنون برای نفر دوم که قاعدتاً قیمت پیشنهادیش کمتر از نفر اول بوده فرش قرمز پهن میکنند.
بنشینید و فکر کنید به اینکه این آقای همزبان برنده مزایده کشت و صنعت سالها قبل کارخانه متعلق به جهاد کشاورزی در جاده آبی بیگلو را به چه قیمتی خریده است و ارتباطش با مدیران حال حاضر استان چیست
بنشینید و فکر کنید و فرض کنید ما مسئولان و نمایندگان دلسوزی داریم

انتهای پیام/