گفته می شود سرمایه گذار مذکور پس از مطالعه مشکلات جانبی اجرای این طرح را فاقد توجیه اقتصادی دانسته و پس از مطالعه لازم کنار کشیده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

پروژه آبرسانی

مدیر عامل آب منطقه ای اردبیل، در مورد انتقال آب گورگور به اردبیل بیان کرد: یک سرمایه‌گذار از اصفهان برنده مناقصه شد تا با حجم ۵۰ لیتر در ثانیه آب گورگور را به اردبیل منتقل کرده و در ۴۰ نقطه از شهر به وسیله دستگاه‌های مکانیزه به نرخ هر لیتر ۱۰۰ تومان تحویل مردم دهد اما وی در نهایت از ادامه کار منصرف شد.

گفته می شود سرمایه گذار مذکور پس از مطالعه مشکلات جانبی اجرای طرح نظیر هزینه مالی جابجایی ظروف آب توسط مردم و تبعات بهداشتی نگهداری ، مشکلات ترافیکی و هزینه گران جانمایی در تمامی مناطق شهر و … در مجموع این سرمایه گذاری را فاقد توجیه اقتصادی دانسته و پس از مطالعه لازم کنار کشیده است.

انتهای پیام/