این هفته اکثر نشریات استان اردبیل به مضوع چلمین سالگرد انقلاب اسلامی پرداخته اند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

10 peghah araz توسعه اردبیل roz3 roz2 amin 68 aras 2 tolu fotovat

انتهای پیام/