شنیده ها حاکی از آن اسک کخ اصرار شدید استاندار بر انتصاب مهندس ندایی به معاونت سیاسی وجود دارد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

استانداری اردبیل

شنیدنی ها حاکی از آن است مهندس بهنامجو لابی گری های زیادی را برای انتصاب مهندس ندایی برای معاونت سیاسی و امنیتی استانداری اردبیل انجام می دهد ولی معاون سیاسی وزارت کشور بخاطر این که مهندس ندایی تجربه و تخصصی لازم در حوزه سیاسی و امنیتی را ندارد ، قبول نمی کند.
هدف مهندس بهنامجو از انتصاب مهندس ندایی به معاونت سیاسی این است تا مهندس قلندری که از دوستان و حلقه های نزدیک به خود را معاون عمرانی استانداری اردبیل کند؟
در این میان ، گویا استاندار اردبیل از مهندس ندایی خواسته تا زمان موافقت وزارت کشور با حکم داخلی، سرپرست معاونت سیاسی شود ؟ ولی ایشان قبول نکرده است و اعلام نموده تا وزارت کشور رسما حکم معاونت سیاسی وی را تایید نکند حاضر به ترک معاونت عمرانی استانداری اردبیل نیست.

انتهای پیام/