۱۱ مجتمع آبدرمانی شهرستان مشگین شهر با شکایت شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و دستور دادستانی پلمب شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)


این مجتمع های آبدرمانی به دلیل پرداخت نکردن آب بهای خود به این شرکت پلمب و از فعالیت آنها جلوگیری شده است.

دادستان مشگین شهر به ایرنا گفت: دستور پلمب مجتمع های آبدرمانی کاملا قانونی می باشد.

طاهر رسولی افزود: تابستان گذشته به دنبال تقاضای آب منطقه ای مبنی بر پلمب آبهای گرم مبنی بر عدم انعقاد قرارداد، جلسه ای با حضور سرمایه گذاران و نمایندگان امور آب توسط دادستانی برگزار شد و با توجه به عدم حصول توافق موضوع در شورای حفظ بیت المال به ریاست رییس کل دادگستری استان در اردبیل بررسی شد.

وی بیان کرد: در جلسه این شورا مقرر شد تا کمیته ای متشکل از کارشناسان موضوع را بررسی کنند و در نهایت این کمیته با بررسی موضوع مبلغ آب بهای پرداختی سرمایه گذاران آبدرمانی را ۲۵ میلیون تومان در ثانیه تعیین کرد و این درحالی بود این مبلغ در سایر شهرستان ها نزدیک ۱۰۰میلیون تومان می باشد.

رسولی اضافه کرد: این کاهش قیمت موجب رضایت مالکان آبهای گرم شهرستان شده و مقرر شد تا آنها نسبت به پرداخت آب بها اقدام کنند.

دادستان مشگین شهر گفت: متاسفانه پس از سپری شدن مهلت قانونی و بی توجهی متصدیان آبهای گرم نسبت به پرداخت حق و حقوق دولت و بی توجهی به تذکرات کتبی و شفاهی نهایتا با شکایت شرکت آب منطقه ای استان اردبیل دستور پلمب مجتمع های آبدرمانی صادر شد.

وی گفت: دادستانی در راستای حفظ بیت المال و انفال عمومی به هیچ وجه کوتاهی نخواهد کرد و بدون توجه به جوسازی با ویژه خواری بشدت برخورد خواهد کرد.

 

انتهای پیام/ایرنا