سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: قرار است شهرک صنعتی شماره ۲ در راستای تقاضا محوری بودن و آماده بودن امکانات زیرساختی بیش از ۱۲۵ هکتار دیگر از ضلع های مختلف توسعه یابد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)


محمد اهلی بیان کرد: ۱۴ ناحیه صنعتی جدید بر اساس قانون ششم توسعه در این استان ایجاد می شود.

وی افزود: هشت ناحیه جدید صنعتی در بخش دولتی و ۶ ناحیه دیگر نیز در بخش خصوصی ایحاد می شود.

اهلی گفت: این نواحی جدید صنعتی روستا محور بوده و با مطالعات امکان سنجی و مکان یابی در استان شناسایی و ایجاد می شود.

سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اظهار داشت: بیشترین مساحت شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی در شهرستان نمین واقع شده است.

وی گفت: ناحیه صنعتی نوجه نمین نیز بدلیل وجود امکانات و زیرساخت های مناسب بیش از هفت هکتار دیگر توسعه خواهد یافت.

به گفته وی، ۲ ناحیه جدید صنعتی در شهرستان نمین و در بخش های ویلکیج و عنبران ایجاد می شود که برنامه ها و مطالعات اولیه آنها نیز انجام شده است.

۱۶ شهرک و ناحیه صنعتی در استان اردبیل فعال است.

 

انتهای پیام/ایرنا