دکتر حبیب شهبازی شیران

در سال ۱۳۹۵ استان اردبیل با ۱۵/۳ درصد بی کاری، سومین استان کشور در زمینه بیکاری بوده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

بیکاری

با توجه به وجود جمعیت بالای جوان استان اردبیل که افزون تر آن ها نیز دانش اندوخته می باشند، می توان گفت که از منظر نهاده نیروی کار، این خطه مشکل چندانی ندارد؛ اما به هر حال از این نهاده در استان اردبیل به میزان وافی و مشبع و بایسته استفاده نشده و لذا همین دم و این لحظه معضل کبیر و عظیم استان بی کاری، و سرمنشا همه آسیب های اجتماعی نیز همین بی کاری و بی شغلی است.

جایگیری و جایگزینی ستایشگری و مدیح گویی و امتیاز فضلی به جای دانش، مهارت، تخصص گرایی، اخلاق حرفه ای و تجربه برآمده از عمل، عدم توجه به اصل گزینش بر اساس معیارهای همگانی و الگوی نظام مدیریت مبتنی بر شایسته سالاری، ارادت سالاری و سهمیه سالاری به جای شایسته خواهی، شایسته پروری، شایسته داری، شایسته گزینی و شایسته یابی، و وجود واسطه گرایی ها و روابط قوم و خویش خوری در کارگماری و استخدام افراد نیز سبب گردیده که افراد تحصیل کرده و عالم و با قاعده درس خوانده بی کار مانده و به جای آن ها در غالب موارد افراد واسطه دار به کار گمارده شوند.

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، استان اردبیل با جمعیتی به میزان ۱۲۷۰۴۲۰ نفر، حدود ۱/۵۹ درصد از کل جمعیت کشور را شامل شده و در همین ارتباط بررسی وضعیت بازار کار بر اساس شاخص های نیروی کار در ۳۱ استان کشور نشان می دهد که در سال ۱۳۹۵ استان اردبیل با ۱۵/۳ درصد بی کاری، سومین استان کشور در زمینه بیکاری بوده است. همچنین، بر اساس آمار جمعیتی افزون تر از ۶۵۴۵۰ نفر بی کار در این استان عینا شناسایی شده و آمار حقیقی و راستین بیکاران در استان اردبیل خیلی بیش از این مقدار است؛ چنان چه نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در پاییز سال ۱۳۹۴، ۳۱/۱ درصد، و بر اساس آخرین آمارها بالغ بر ۹۷ درصد بی کاران این استان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند که دست کم چهار سال از عمر خویش را در دانشگاه سپری نموده اند.

در آخرین مقطع سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تعداد مهاجرین خارج شده از استان نیز معادل ۱۳۴۸۰۵ نفر بوده که بر این اساس، اردبیل جزو اولین استان های مهاجر فرست کشور به شمار می رود.

همچنین در همین رابطه گفته می شود، استان اردبیل فقط با رشد ۳۳/. درصد، مینیمم رشد جمعیت و کمترین مقدار توسعه اقتصادی را در بین استان های کشور داشته و بررسی ویژگی های اقتصادی آن نیز نشان می دهد، شتاب افزایش تولید ناخالص داخلی، و بهره وری نیروی کار استان کمتر از متوسط شتاب متناظر آن در کل کشور بوده و با این که استان اردبیل به عنوان مرکز شمال غرب در مهارت های فنی شناخته می شود، اما اشتغال در استان اردبیل نه تنها جهشی نداشته، بلکه نرخ بیکاری در این استان از میانگین کشوری نیز بالاتر است.

امروزه خطه تاریخ ساز اردبیل به حاشیه فرآیند توسعه رهنمون شده و غبار محرومیت و عذار و رخساره کسل و بی طاقت و وامانده آن، این استان را به اندام واره ای نامتعادل و نامتجانس از انام و کلیت اقتصادی کشور عزیزمان ایران درآورده، و این که جناب آقای مهندس اکبربهنامجو استاندار محترم و معزز اردبیل اظهار کرده اند که طی دو سال آتی ۴۰/۰۰۰ نفر در این وادی صاحب شغل خواهند شد. این عین واقعیت است که استکثار و افزونی اشتغال و کارگماری در شرایط کنونی کشور، با توجه به ترکیب سنی نفوس، که بخش عمده و مهند و ‌مهین از آن را جوانان و گروه های سنی ۱۵ تا ۱۸ و ۲۵ تا ۲۹ سال تشکیل می دهند، ضرورتی انکار ناپذیر است، ولی بر اساس آن چه در اقتصاد تجربت و کارآزمایی شده، گشایش هر شغل به سرمایه گذاری و تخصیص منابعی اقتضا و احتیاج دارد که حد ادنی مقدار آن پنجاه تا شصت و پنج هزار دلار است؛ بر این اساس در راستای تحقق وعده استاندار محترم اردبیل برای ایجاد چهل هزار شغل، کمینه افزون تر از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هشت هزار میلیارد تومان) منابع مالی لازم است و این دقیقا نکته ای است که سزامند و شایسته است، مقام عالی استان محل و چگونگی تامین آن را (مخصوصا در زمانی که دولت محترم دوازدهم هنوز با کم آمد و کسری بودجه در‌ خور نگرشی دست در گریبان است‌)، برای مردم شریف و نجیب استان شهید پرور و مردخیز اردبیل تبیین و تشریح فرمایند.

این نکته نیز لازم به ذکر است که رقم سرمایه گذاری خارجی استان اردبیل در سال ۱۳۹۵، صفر بوده و آمار ارایه شده از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران خبر از سهم صفر درصدی اردبیل در ربایش و گیرش سرمایه گذار خارجی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ دارد.

طی هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نیز درآمد عمومی اردبیل در مقایسه با مصوب بودجه یا به عبارتی میزان پیش بینی با افت ۲۵ درصدی همراه شده، و بر اساس آخرین آمار ارایه شده، سهم استان اردبیل از سرمایه گذاری کشوری تنها ۲ دهم درصد است.

انتهای پیام/