علی اکبر روح نواز

بین معیار سنجش کارآمد یک سیستم و مسؤولان آن با تکریم ارباب رجوع و میزان خدمات رسانی رابطه مستقیم وجود دارد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

علی اکبر روح نوازصرفنظر از برخی ضعف ها و کاستی ها در دستگاه قضایی، باید پذیرفت که پیشرفت های حاصله مبتنی بر فناوری اطلاعات نظیر ابلاغ الکترونیکی و …امروز یک دستاورد بزرگ در این سیستم بشمار می رود و حفظ و ارتقای این مهم مستلزم اهتمام و درایت بیش از پیش و پرهیز از رفتارهای نسنجیده است.

پولی کردن(خصوصی سازی) باجه امانات دادسراها و دادگاهها را می توان از مصادیق بارز و مباین با دستاورد یادشده تلقی کرد؛ براستی این چه معادله ای است که ابلاغ قضایی را الکترونیکی و در مقابل ارباب رجوع را به هنگام مراجعه مکلف به تادیه اجاره بابت نگهداری موبایلش( ابزار ابلاغ) می کنیم!

اخیراً برای انجام کاری به یکی از مجتمع های قضایی در شهرستان اردبیل مراجعه کردم و در کمال حیرت و شگفتی در قبال نگهداری گوشی موبایل مبلغ۵۰۰ تومان وجه نقد طلب کردند، با وجود شوک و مقاومت، ناگزیر به تادیه شدم اما متعاقباً برای اطمینان از فراگیری و احیاناً استانی بودن این دستور به مجتمع قضایی شهید بهشتی در تهران رفتم اما در پایتخت خبری از دریافت پول و خصوصی سازی نبود!

بررسی های اجمالی، موید این است که متاسفانه این پدیده در معدودی از استانها نیز تسری دارد که بی هیچ تردیدی مغایر با اصل تکریم ارباب رجوع و ناقض قانون و مقررات است و چه بسا تداوم آن به بدنامی قوه قضائیه خواهد انجامید.

باید گفت که این پدیده ، میراثی ناخوشایند برای آیت الله رئیسی در قوه قضائیه است و انتظار می رود با دستور ایشان چنین بساط نامیمونی در راستای تکریم و خدمت رسانی به مردم سریعاً برچیده شود.

همه می دانیم که بین معیار سنجش کارآمد یک سیستم و مسؤولان آن با تکریم ارباب رجوع و میزان خدمات رسانی رابطه مستقیم وجود دارد.

انتهای پیام/