مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: خدمات غیر حضوری ارائه شده به جمعیت تحت پوشش این سازمان در استان از ۳۵ خدمت به ۶۵ خدمت افزایش یافت.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

سعید بشرخواه
سعید بشرخواه افزود: با افزایش این خدمات، مراجعه حضوری به شعبه های تامین اجتماعی استان کاهش یافته و در بسیاری از موارد اداری نیازی به مراجعه مستیم بیمه شدگان تامین اجتماعی و کارفرمایان به شعبه ها نیست.

وی اظهار داشت: گسترش خدمات غیرحضوری در راستای روان سازی امور ، کارآمدی سازمان و با هدف شفاف تر شدن ارتباط سازمان تامین اجتماعی و جامعه هدف صورت می گیرد و در نهایت موجب افزایش رضایت مندی بیمه شدگان و کارفرمایان از عملکرد این سازمان می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل با اشاره به اینکه کل در آمد سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل حدود نیم درصد مجموع درآمد کشوری این سازمان است، بیان کرد: در آمد تامین اجتماعی استان با اینکه نسبت به مصارف و هزینه آن ۲۵ درصد کمتر است ولی با این حال تلاش می شود با مدیریت بهینه منابع خدشه ای در ارائه خدمات به مشتریان، اعضا و افراد تحت پوشش وارد نشود و در همین راستا تاکنون این سازمان به تمامی تعهدات خود در بحث های بیمه ای و پرداخت مستمری عمل کرده است.

وی گفت: سازمان تامین اجتماعی بزرگترین و اصلی ترین واحد بیمه ای کشور بوده و ارائه خدمات غیرحضوری مانند اخذ لیست بدون حضور افراد، بازرسی الکترونیکی، ابلاغ الکترونیکی و حذف دفترچه از اولویت های سازمان است.

بشرخواه افزود: در حال حاضر ۴۸ درصد از جمعیت استان شامل ۵۸۵ هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی بوده و ۳۸ هزار نیز نفر حقوق و مستمری ماهانه دریافت می کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: ۴۷ درصد از کل جمعیت خلخال هم زیرپوشش خدمات مختلف بیمه تامین اجتماعی بوده و ۱۲ هزار و ۵۰۰ بیمه شده و ۲ هزار و ۳۵۰ مستمری بگیر از خدمات شعبه تامین اجتماعی این شهرستان بهره می برند.

انتهای پیام/ایرنا