مصطفی جمشیدی

✔️ جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیش از یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. همین آمار برای پی بردن به درجه اهمیت مسائل این قشر کفایت می‌کند اما در جامعه ما برنامه‌ریزی برای جوانان به دلایل مختلف عقیم مانده و به نظر می‌رسد مرتفع کردن آن به جای تداوم سیاست‌های دستوری، نیازمند «بازخوانی جوان امروزی» است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

مصطفی جمشیدی

▫️جوانی دوران «تغییرات هویتی» و تثبیت آن برای مراحل بعدی زندگی است. این تغییرات به تناسب شرایط اقتصادی-اجتماعی جامعه و مقتضیات زمانی و مکانی رخ می‌دهد و چون جامعه همواره در حال تغییر و تحول است آرمان‌ها، علایق و سلایق جوان امروزی متفاوت از جوان دهه‌های گذشته از آب در می‌آید. عدم درک همین گزاره به ظاهر ساده ولی عمیق از سوی مدیرانی که عهده‌دار مسئولیت برنامه‌ریزی برای جوانان هستند، به شکاف ارزشی موجود در جامعه دامن می‌زند.

▫️القای ارزش‌ها و ایده‌آل‌های «جوانان دیروز» که اغلب در روستا زندگی می‌کردند، از تحصیلات آکادمیک بی‌بهره بودند، ساده‌زیست و جمع‌گرا بودند و جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی مکانیکی پدید آورده بودند به جوانان امروز که تحت تاثیر تغییر و تحولات اجتماعی دهه‌های اخیر اغلب شهرنشین، دانشگاه دیده و تجمل‌زده و مصرف‌گرا بوده و با تکیه بر فردباوری مدرن جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی ارگانیکی را پدید آورده‌اند چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست. تداوم این تلاش طاقت‌فرسا، تقویت امکان پدید آمدن جوانان ضداجتماع را به دنبال دارد که در عقاید، ارزش‌ها و رفتارهای خود فقدان انضمام و الحاق به خانواده، مدرسه، نهادهای مذهبی و اجتماعی را آشکار می‌سازند.

▫️در حال حاضر مشکل اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان ما را از پرداختن به مساله «هویت جوان امروزی» غافل کرده است و همین غفلت ریشه‌دارترشدن این مساله را در آینده به دنبال خواهد داشت. در این میان حل مساله جوانان منوط به اتخاذ سیاست‌های ساختاری است که جوان را نه به دید یک قشر منفعل و مستعد پذیرش الگوهای تثبیت شده اجتماعی، که چنان که هست ببینید و دریابد.

▫️مهمترین تلاش مدیریتی در کشور برای فهم مساله جوانان، تشکیل «سازمان ملی جوانان» بود که مهر ۷۹ سربرآورد و خرداد ۹۰ رئیس دولت دهم سوت پایان آن را نواخت. اگر امروز قصد داریم با استفاده از تجربیات پیشین و واقعیات روز و عینی پیش رویمان برای جوانان سیاستگذاری صحیح انجام دهیم اولین گام، تلاش برای ایجاد «مدیریت واحد» برای مسائل جوانان، روی آوردن به پژوهش‌های کارشناسانه در بررسی ابعاد مسائل این قشر و تجدیدنظر در نهادهای دخیل در فرآیند جامعه‌پذیری و درونی کردن ارزش‌های جامعه همچون آموزش و پرورش و رسانه‌های فراگیر از منظر تضاد ارزش‌هاست.

انتهای پیام/