ناصر عتباتی از دستگیری اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خلخال به اتهام ارتشاء ، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیر قانونی در اموال دولت خبر داد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

ناصر عتباتی اظهار داشت: این دستگیری به اتهام ارتشاء و تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیر قانونی در اموال دولت انجام شده است.

بازداشت فرد مورد اتهام با قرار قانونی

وی با بیان اینکه این پرونده قضایی در دادسرای مرکز استان مفتوح است، افزود: فرد مورد اتهام نیز با قرار قانونی بازداشت شده است.

حفاظت از حقوق بیت المال

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تصریح کرد: دستگاه قضا بدون اغماض با هرگونه تخلف در دستگاه‌های اجرایی برخورد می‌کند تا از حقوق بیت المال حفاظت کرده و از تخلفات ممانعت شود.

عتباتی افزود: اجرای قوانین رسالت و مسئولیت اصلی دستگاه‌های اجرایی است و به ویژه به منظور تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی بهینه به عموم مردم ضروری است ادارات با پایبندی کامل نسبت به اجرای قوانین تمکین کنند.

انتهای پیام/