این هفته اکثر نشریات استان اردبیل به موضوع نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پرداخته و در ادامه به موضوع اختلاس در تعاونی مصرف فرهنگیان و .......... پرداختند


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

هفته نامه توسعه اردبیل

چشم انداز اردبیل فروغ فردا اردبیل تیتر آوین شهر پیام اردبیل سیمای نور شهر نشریه آریتان نشریه شمالغرب آزنا آوای خیاو

انتهای پیام/