به همت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان

 سومین دوره مسابقات فرهنگی ، ورزشی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به شعار "ترویج فرهنگ ورزش سلامت محور بازنشستگان ، به منظور ایجاد فضای پرنشاط و امید بخش برای بازنشستگان در اردبیل برگزارشد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

قاسمعلی جعفری

 

سومین دوره مسابقات فرهنگی ، ورزشی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به شعار “ترویج فرهنگ ورزش سلامت محور بازنشستگان ، به منظور ایجاد فضای پرنشاط و امید بخش برای بازنشستگان در اردبیل برگزارشد.

قاسمعلی جعفری سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری استان اردبیل اظهار داشت: در این مسابقات که از ۱۰ تا ۱۱ اردیبهشت در ۲ رشته ورزشی دارت و شطرنج برگزار شد.تعداد ۳۰ نفر بازنشسته زن و مرد از استان اردبیل در این مسابقات به رقابت پرداختند.

جعفری با اشاره به اهداف مهم برگزاری سومین مسابقات فرهنگی، ورزشی بازنشستگان کشوری در استان اردبیل، اضافه کرد: فرهنگ سازی برای جلوگیری از فقر حرکتی در میان بازنشستگان ، انتقال شادی و نشاط به جامعه با اجرای فعالیت های ورزشی بازنشستگان ، افزایش امید به زندگی ، ارتقای وضع اجتماعی و توجه به منزلت بازنشستگان عزیز از جمله اهداف برگزاری مسابقات ورزشی است.

 

انتهای پیام/