پادشاه جدید تایلند همزمان هم تاج بر سر گذاشت و هم داماد شد. واجیرا لونگ کورن پادشاه جدید تایلند با معاون تیم حفاظت خود ازدواج کرد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

انتهای پیام/