یک عبای تاریخی منسوب به پیامبر(ص) براساس سنت سالانه ایام ماه مبارک رمضان، در مسجد استانبول به نمایش گذاشته شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

این عبای مقدس به خرقه شریف مشهور است و گفته می شود که از کتان، پنبه و ابریشم دوخته شده و پیامبر اسلام آن را به تن کرده است.

این عبا در زمان سلطنت سلطان احمد عثمانی، زمانی که عثمانیان حکومت قدرتمندی داشته اند، در قرن ۱۷ به استانبول آورده شده است.

هرساله در ایام رمضان این عبا در مسجد خرقه شریف در استانبول به نمایش گذاشته می شود و صدها هزار نفر برای بازدید از آن می آیند.

 

عبای پیامبر(ص)

 

عبای پیامبر(ص)

 

عبای پیامبر(ص)

 

عبای پیامبر(ص)

انتهای پیام/