انتخابات دوره یازدهم مجلس دوم اسفند ماه برگزار می شود.با نزدیک شدن به انتخابات به طور طبیعی تب و تاب انتخابات هم بالا می گیرد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

هر چند از هم‌اکنون انتخاباتی کردن فضای سیاسی شهرستان چندان موجه نیست اما نمی توان از تحرکات کاندیداها و طرفداران آنان در جهت یارگیری و تاثیر بر نتیجه انتخابات چشم پوشید.

با اینکه تا روز انتخابات فعل و انفعالات بسیاری روی خواهد داد و در مواردی حتی موافقان به مخالفان یک‌ نامزد تبدیل خواهد شد ،لذا به مهمترین دغدغه و هدف گذاری سیاسی نامزدهای سرشناس شهرستان می پردازیم.

یکی از کاندیداهایی که در انتخابات گذشته با وجود حمایت جریان سیاسی اصلاح طلب پایتخت با مخالفت جریان اصلاح طلبی منطقه روبرو شد شاید در این دور مهمترین هدفش این باشد که چگونه تلفیقی از حمایت جریان سیاسی مرکز و شهرستان را توامان داشته باشد تا بتواند با هم افزایی پتانسیل سیاسی این جریان سیاسی در انتخابات آینده برای خود موقعیت بهتری کسب نماید و البته در کنار آن سعی می کند نسبت به گذشته خود در ارتباط نامطلوب با طرفداران خود تغییر رویه ای داشته باشد تا به فاصله گیری از حامیان خود متهم نشود.

دیگر نامزدی که در انتخابات گذشته موفق به جلب حمایت بخش اعظمی از نخبگان سیاسی شهرستان برای پیشبرد اهداف انتخاباتی خود شده بود بیشتر در صدد حفظ این وضعیت به همراه جلب حمایت بعضی از نهادهای موثر می باشد و به همین دلیل است که لباس رزم می پوشد به ارتباط مستمر خود با بدنه هوادار و سایر شهروندان ادامه می دهد و در جهت سر و سامان دادن به بزرگترین برند دوران وکالت خود کارخانه کامیون سازی، تلاش خود را دو چندان می کند تا حدالامکان ریزش های انتخاباتی خود را جبران نماید.

یکی از دیگر نامزدهای انتخاباتی که سه بار کاندیداتوری در انتخابات شهرستان مشکین شهر را در کارنامه خود دارد سعی در عادی سازی و زدودن برخی ذهنیت های منفی سیاسی نسبت به خود را دارد. در مواردی سعی دارد شخصیت سیاسی اش را خارج از جریان سیاسی اصولگرایی تعریف کند و در کنار آن در جهت خنثی سازی فعالیت های رقیب دیرینه خویش در نفوذ به سازمان رای تشکیلاتی اش تمام توان خود را به کار می گیرد و حتی در واکنش به دیدار رقیب دیرینه خود با برخی طرفداران و دوستانش قلم به دست میگیرد. وی در عین این فعالیت ها در صدد ارتباط با اشخاصی است که با خط فکری و سیاسی وی مخالف هستند و از آنها به عنوان طرفداران اصلاح طلب هم یاد می کند.

از نامزدهای مطرح دیگری که در انتخابات گذشته رای قابل توجهی را کسب کرده بود به ارتباط رو در رو و چهره به چهره شدت بخشیده و شاید می توان گفت گوی سبقت از دیگر رقیبان خود ربوده است که البته اینکه به چه میزان این دیدارها تبدیل به رای خواهد شد نمی توان اظهار نظر کرد.وی همچنین روی چهره های سیاسی هم متمرکز شده و سعی دارد با جذب افراد سیاسی خلاء نبود مهره های سیاسی و شناخته شده در انتخابات گذشته را جبران نماید.

در انتها لازم به ذکر است مطالب مطروحه بر اساس پیش فرض انتخابات شهرستانی است و در صورت استانی شدن‌ انتخابات ( که احتمال آن بسیار پایین است) چینش انتخاباتی تغییر خواهد کرد.

آرامان (مشکین سلام)

انتهای پیام/