کامران زمان زاده:

با تحلیل انتخابات دور گذشته مجلس شورای اسلامی در مشکین شهر برخی بر این باورند که این انتخابات یک "نۀ"بزرگ به جریان اقتداگرا بوده است برخی نیز بر این باورند که که این انتخابات را نمی تـوان بـه پیروزی اصلاح طلبان تعبیر کرد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

با تحلیل انتخابات دور گذشته مجلس شورای اسلامی در مشکین شهر برخی بر این باورند که این انتخابات یک “نۀ”بزرگ به جریان اقتداگرا بوده است برخی نیز بر این باورند که که این انتخابات را نمی تـوان بـه پیروزی اصلاح طلبان تعبیر کرد چون سوابق نماینده فعلی به عنوان یک اصلاح طلب شناخته شده نبود. به نظر می رسد که الگوی مشارکت سیاسی در انتخابات پس از تحولات دوم خرداد و شکل گیری جناح اصلاحات برای همیشه تغییر کرده است و دیـگر امـکان بازگشت به گذشته وجود ندارد.

بر اساس این پیش فرض انتخابات و مشارکت انتخاباتی در اکثر تحلیل ها یا محل واقعی منازعه میان احزاب و جناح های موجود تصور شده، یا”نه گویی “به یک جناح، یا حتی اقبال به جناحی دیگر.. و گویی رقابت اصلی در ایـن انتخابات میان جریان اصولگرایی و جریان اصلاح طلبی بوده است.

با بررسی عملکرد آقای ملکی نماینده فعلی شهرستان و آقای اسدی نماینده دو دوره قبل قطعا می توان نتیجه گرفت که عملکرد هر دو ایشان با مرز اصلاح طلبی مخدوش و ناروشن است همچنین با توجه به شکست چندیدن دوره ای کاندیدای اصولگرایان نشان از عدم اعتماد مردم این شهرستان به جریان راست سنتی می باشد.

به نوعی می توان گفت که مردم مشکین شهر در دوره های قبل با توجه به عدم عبور کاندیدای اصلاح طلبان از فیلتر شورای نگهبان به ناچار برای دوری از جریان راست سنتی سعی کرده اند گزینه میانه ای رو انتخاب کنندکه خود را از طیف اصلاح طلبان می دانستند ولی متأسفانه این انتخاب ها نتیجه ای جز سیاست زدگی شهر،رقابت در حذف و جابجایی نیروهای ستادی یکدیگر تا حد مدیریت مدارس بدون توجه به شایسته سالاری و توانایی و تخصص فرد و همچنین کمرنگ نشان دادن فعالیت همدیگر و… نداشته است که در این بین احزاب و فعالین سیاسی و اصلاح طلب شهرستان نیز در این انتخاب ها تاثیر گذار بوده اند.

با پیش فرضها و موارد مطرح شده به نظر می آید بهترین گزینه برای مردم مشکین شهر انتخاب یک فرد برآماده از بطن مردم و بدور از حواشی می باشد تا مدیریت این شهر سیاست زده را تحول بخشیده و اصول شایسته سالاری و توسعه شهرستان را سر لوحه خویش قرار دهد.

انتهای پیام/