فیروز خدایی با بیان اینکه تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان اردبیل تا کنون به ۲۳۰ هزار و ۳۵۴ انشعاب رسیده است، گفت:  از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش از نه هزار و ۴۴۲ کیلومتر رسیده و تعداد ۸۶۲ عدد  انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب شده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 فیروز خدائی اظهار کرد: در سال جاری بیش از یک هزار و ۹۷۰ مصرف کننده جدید در بخشهای مختلف اعم از خانگی، تجاری و صنعتی جذب این شرکت گردیده است که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس این شرکت به ۴۷۱ هزار ۹۳۰ مشترک رسیده است.
خدائی تعداد روستاهای در دست اقدام در سطح استان اردبیل در سال جاری را ۱۶۴ روستا عنوان کرد و گفت : تاکنون  ۱۲۳۶ روستا در سطح استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند که این تعداد بیش از ۹۳ درصد از جمعیت روستایی استان را شامل می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات اظهار داشت : ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان ۳۵ کیلومتر شبکه گاز به شبکه های گازرسانی این استان اضافه شده است که با این وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش از نه هزار و ۴۴۲ کیلومتر رسیده و تعداد ۸۶۲ عدد  انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان اردبیل تا کنون به ۲۳۰ هزار و ۳۵۴ انشعاب رسیده است.
انتهای پیام

انتهای پیام/