مردم مغان از سال ۱۳۴۲ تا کنون قریب به ۱۰ نماینده در مجلس داشته که آخرین آن مربوط به حبیب برومند بوده که هم اکنون کرسی مجلس نهم را بر عهده دارد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

ساوالان خبر: شکل گیری مجلس در تاریخ معاصر ایران با بوجود آمدن مجلس ملی ایران انجام گرفت. مجلس شورای ملی در جریان  جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد و همراه با مجلس سنا، در حکم پارلمان  ایران بود. در دوران‌های آغازین مجلس، به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه به مجلس شورای ملی ایران «دارالظفر» نیز می‌گفتند.

نماینده های مغان

 

مجموعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا را اغلب به نام «مجلسین» می‌خواندند. از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ خورشیدی تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ خورشیدی کلاً ۲۴ دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد که البته در میان برخی از این دوره‌ها ایام فترت پیش می‌آمد و کشور بدون مجلس می ماند.

مجلس شورای ملی از ۱۲۸۵ تا ۱۳۶۸ در حدود ۸۳ سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران در سال ۱۳۶۸ از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد. به گزارش ساوالان خبر، نماینده مردم مغان بطور مستقل از دوره بیست و یکم وارد مجلس شورای ملی ایران شد. البته انتخاباتی به مفهوم امروزی نبوده و بیشتر انتصاب بوده تا انتخاب.

بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی ایران در تاریخ چهارده مهر ۱۳۴۲ شروع و تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶ ادامه داشت. نماینده مغان در دوره ۲۱ مجلس شورای ملی ایران آقای مجید عدل بودند.

مجید عدل نماینده مغان در دوره ۲۱مجلس شورای ملی

‌‌بیست و دومین دوره قانونگذاری در روز جمعه ۱۴ مهرماه ۱۳۴۶ خورشیدی افتتاح گردید.

این دوره قانونگذاری در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۵۰ به مناسبت برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله به موجب فرمان شاه منحل و در همان روز دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی به وسیله  شاه گشایش یافت.

نماینده مغان در دوره ۲۲ مجلس شورای ملی ایران آقای مجید اسدی متولد ۱۲۹۸ بودند.

مجید اسدی نماینده مغان در دوره ۲۲مجلس شورای ملی

بیست و سومین دوره قانونگذاری از شهریور ۱۳۵۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ به نخست وزیری آقای امیر عباس هویدا بود و نماینده مغان در این دوره آقای نجفقلی پسیان بودند.

 نجفقلی پسیان نماینده مغان در دوره ۲۳مجلس شورای ملی

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی از دوم فروردین ۱۳۵۴ شروع و تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ادامه داشت. نماینده مغان در این دوره برای بار دوم آقای مجید اسدی بودند.

مجید اسدی برای بار دوم نماینده  مغان در دوره ۲۴مجلس شورای ملی

با شکل گیری انقلاب اسلامی و انحلال مجلس شورای ملی ایران، مجلس شورای اسلامی بوجود آمد.

این مجلس رکن اصلی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است. انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی پس از انقلاب ۱۳۵۷، در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸خورشیدی، برگزار گردید و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹خورشیدی، اولین جلسه مجلس اول برگزار گردید که از حوزه  انتخابیه مغان آقای محمدرضا راشد انتخاب شد.

محمدرضا راشد اولین نماینده مردم مغان بعد از انقلاب(مجلس شورای اسلامی)

انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ،در روز جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۶۳برگزار گردید و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۶۳اولین جلسه مجلس دوم برگزار گردید.

در دومین انتخابات پس از انقلاب آقای مطلب دشتی تولیر بعنوان نماینده مردم مغان(گرمی،پارس آباد و بیله سوار) انتخاب شد.

مطلب دشتی تولیر دومین نماینده مردم مغان در مجلس شورای اسلامی

انتخابات سومین دوره مجلس شورای ملی پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در روز ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ برگزار گردید و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۶۷  اولین جلسه مجلس برگزار شد که در این دوره از حوزه انتخابیه مغان آقای حبیب برومند داش قاپو بعنوان نماینده مغان انتخاب شد.

حبیب برومند داش قاپو سومین نماینده مردم مغان در مجلس شورای اسلامی

انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب ۵۷، ۲۱فروردین ۱۳۷۱ برگزار گردید و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۷۱ اولین جلسه مجلس برگزار گردید.

آقای حبیب برومند برای دومین بار به عنوان نماینده مردم مغان انتخاب شد. متاسفانه اعتبار نامه او در مجلس رد شد و مردم مغان برای دو سال در مجلس نماینده نداشت و در انتخابات میاندوره ای آقای فیروز احمدی بعنوان نماینده مردم مغان انتخاب شد.

فیروز احمدی نماینده مردم مغان در انتخابات میاندوره ای مجلس چهارم شورای اسلامی

انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، در ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ برگزار گردید.

در تاریخ ۱۲خرداد ۱۳۷۵ نخستین جلسه مجلس پنجم برگزار شد که از حوزه انتخابیه مغان آقای حسن الماسی بعنوان نماینده انتخاب شد.

دکتر حسن الماسی نمایده مردم مغان در مجلس پنجم شورای اسلامی

انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸خورشیدی برگزار گردید. جلسه افتتاحیه مجلس در ۷ خرداد ۱۳۷۹ آغاز شد.

در این دوره حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار از شهرستان گرمی منفک شد.

مردم گرمی میر قسمت موسوی اصل و مردم پارس آباد و بیله سوار برای بار دوم آقای حسن الماسی را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند.

حسن الماسی نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی (دوره ششم)

انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۹ اسفند ۱۳۸۲خورشیدی، برگزار گردید و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۳ اولین جلسه مجلس هفتم برگزار شد.

در این دوره نیز مردم گرمی آقای ناصر نصیری و مردم شهرستان پارس آباد و بیله سوار نیز آقای سلیمان فهیمی گیگلو را به عنوان نماینده انتخاب کردند.

سلیمان فهیمی

سلیمان فهیمی گیکلو نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی(دوره هفتم)

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۶خورشیدی در سراسر ایران برگزار شد.

که در این انتخابات، مردم شهرستان گرمی آقای ولی اسماعیلی و مردم شهرستان پارس آباد و بیله سوار وکیل سپه اجیرلو را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند.

وکیل سپه اجیرلو

مهندس وکیل سپه اجیرلو نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی(دوره هشتم)

به گزارش آران مغان، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۰خورشیدی در سراسر ایران برگزار شد. که مردم شهرستان پارس آباد و بیله سوار آقای حبیب برومند داشقاپو را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند.

حبیب برومند

حبیب برومند نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی(مجلس نهم)

انتهای پیام/