تسنیم: پیش از ظهر امروز ساختمانی در شهرک فاطمیه قم به علت عدم رعایت اصول ایمنی فرو ریخت.

ریزش این ساختمان سبب شد تا دو نفر از ساکنان آن در زیر آوار گرفتار شوند، تاکنون با گذشت چند ساعت از تلاش‌ دستگاه‌های امدادی اثری از آنان به دست نیامده است.

۴ آمبولانس به اورژانس قم از ابتدای ریزش در محل مستقر بوده و منتظر پیدا شدن اشخاص زیر آوار مانده هستند.

بنابر گزارش‌های رسیده ساختمان ریزش کرده خانه‌ای قدیمی و دو طبقه بوده است که مالک بدون رعایت اصول مهندسی و ایمنی اقدام به ساخت طبقه سوم کرده و همین مسئله سبب ریزش این ساختمان شده است.

بخش زیادی از بافت مسکونی قم بافت قدیمی و فرسوده است، مالکان بعضا بدون رعایت اصول ایمنی و شهرسازی اقدام به نوسازی می‌کنند و از این رو شاهد چنین حوادث هستیم.

امدادرسانان در صحنه حادثه مستقر هستند.