حسن‌پور که در بحث شهرداری سرعین نتوانست نقش مناسبی از خود ایفا کند و شهر سرعین عملا ۲ ماه در التهاب تغیر شهردار سوخت و اکنون نیز شهر بی شهردار در فصل گردشگری و کار است!


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

سرعین

کانال خبری آرتاویل نیور نوشت:  آیت الله عاملی امام جمعه اردبیل ۴ مرداد ماه امسال در #خطبه‌_انتقادی ، انتقاد شدید و بجایی از برخی فرمانداران استان اردبیل به عمل آورد و اظهار کرد: سطح فعالیت این فرمانداران پایین تر از بخشداری و دهیاری است.

به قدرت و صراحت میتوان فرماندار سرعین که نگین گردشگری اردبیل میباشد را به عنوان ضعیف ‌ترین فرماندار یاد کرد.

مباحث پیش‌آمده در بحث گردشگری که باز مورد انتقاد سنگین در نماز جمعه قرار گرفت از ضعف مفرط حسن‌پور میباشد.

حسن‌پور که در بحث شهرداری سرعین نتوانست نقش مناسبی از خود ایفا کند و شهر سرعین عملا ۲ ماه در التهاب تغیر شهردار سوخت و اکنون نیز شهر بی شهردار در فصل گردشگری و کار است!

شنیده ها حاکی از آن است آقای فرماندار بیش از آن که نقش نظارتی و راهبردی در توسعه شهرستان سرعین را داشته باشد، پیشتر با یکی از کاندیداهای زیر مجموعه فرمانداری سرعین همراهی می کند تا با فشار برشورا آن را بر شهر تحمیل کرده و یک اوربیتال خالی برای افزودن فردی سفارشی از طرف نمایندگان در بدنه فرمانداری ایجاد کند و قصد دارد با این عمل با کاندیدا سازی نسبت به حذف این فرد از مجموعه فرمانداری سرعین اقدام کند.

این سیاست بازی ها تمام انرژی و پتانسیل فرماندار را در بحثی که اختصاصا مربوط به شورا و منتخبان مردم میباشد را گرفته و حسن پور شکست خود را در ابقای حبیبی به نحوی جبران و تحمیل کند.

انتهای پیام/آرتاویل نیوز