مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده کارگران با حضور همکاران شاغل در شهرستان اردبیل در محل سالن اجتماعات ستاد اردبیل برگزار شد


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

برق

این انتخابات که در محل سالن اجتماعات ستاد شرکت برگزار شد ، دو نفر به عنوان ناظر بر انتخابات از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان حضور داشتند.

در این مراسم مهران طالبی ، محمد علی بالازاده و محمد آقایی سه نفر از همکارانی بودند که به عنوان کاندید در این انتخابات شرکت کرده بودند که در نهایت محمد آقایی با ۶۴ رای به عنوان نماینده کارگران شرکت توزیع برق استان انتخاب شد.

مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده کارگران با حضور همکاران شاغل در شهرستان اردبیل در محل سالن اجتماعات ستاد اردبیل برگزار شد

در این انتخابات محمد آقایی ۶۴ رای ، مهران طالبی ۵۱ رای و محمد علی بالازاده ۴۰ رای کسب نمودند.

کل شرکت کنندگان در مجمع ۱۷۶ نفر بودند ، رای باطله ۱۶ رای و شرکت کنندگان در رای گیری ۱۷۱ نفر بودند.


اخبار اردبیل، اداره برق، انتخابات مجمع 

انتهای پیام/