مدیر امور دو برق اردبیل با بیان اینکه ضعف برق محله داروپخش اردبیل رفع شد، گفت: ضعف برق محله داروپخش – خیابان شهید محلاتی در محدوده اموردو برق اردبیل رفع شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

مدیر امور دو برق اردبیل گفت : با بررسی میدانی مشخص شد فیدر تغذیه کننده مسیر مذکور پربار و طولانی بوده و باعث افت ولتاژ در انتهای شبکه به ۲۰۰ و ۱۹۸ و۲۰۲ ولت می شود که این امر باعث عدم کارکرد آسانسورها می گردد.

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

عبداللهیان افزود : طرح لازم جهت کاهش بار و طول فیدر برداشت شد و با اصلاح ارتباطات شبکه هوایی و مشترکین به تعداد ۱۵۴ مورد ونیز تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار به طول ۶۰۰ متر، ولتاژ منطقه افزایش یافت که این امر باعث افزایش رضایت مشترکین شد .

 

انتهای پیام/