بعد از عنبران و سرعین

در شرایطی که دستورالعمل نحوه احراز سکونت شهرداران، تاکنون به عزل تعدادی شهردار در استان اردبیل انجامیده اما گویی دولت عزمی برای اجرای دستورالعمل احراز سکونت استانداران در محل خدمت اشان ندارد!


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

شهرداری

از زمان ابلاغ دستورالعمل جدید تکلیف و نحوه احراز سکونت شهرداران در محل خدمت خود به استانداران سراسر کشور از تیرماه جاری، طی ماههای اخیر شهردار سرعین و عنبران در اجرای همین دستورالعمل از مسئولیت خود برکنار شدند.

در این راستا فاطمه جوادی شهردار سابق خلخال که پیش ار این استیضاح او بدلیل عدم اسکان خود ، همسر و خانواده در محل خدمت (خلخال) رای نیاورده بود سرانجام مجبور به استعفا شد و اعضای شورای شهر با درخواست او موافقت کرده و صلاح‌الدین برزگر”معاون سابق شهردار را به عنوان سرپرست جدید شهرداری برگزیدند.

سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اول تیرماه جاری با اشاره به ضرب الاجل یک ماهه برای استقرار شهرداران در محل خدمت خود گفته بود: شهردار و خانواده وی شامل همسر و فرزند یا فرزندان تحت تکفل وی باید در داخل محدوده شهر سکونت و اقامت داشته باشند.

شورای شهر نسبت به عدم سکونت شهردار در محدوده شهر اطمینان حاصل کند

او گفته بود: در صورتی که شورای شهر نسبت به عدم سکونت شهردار در محدوده شهر اطمینان حاصل کند طبق تبصره ۴ ماده ۸۰ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ و با اصلاحات بعدی آن می توانند ادامه فعالیت شهردار را خاتمه دهند.

باید منتظر ماند و دید که دستورالعمل لزوم سکونت استانداران و خانواده های آنان در محل خدمت چه زمانی اجرایی خواهد شد. امری که به نظر می رسد دولت عزمی برای اجرای آن نداشته و ندارد.


عزل شهرداران غیربومی استان

انتهای پیام/